Nigeriaanse leger alert na rellen Lagos

In de Nigeriaanse stad Lagos zijn militaire eenheden ingezet om herhaling van de bloedige rellen tussen islamitische Hausa's en christelijke of animistische Yoruba's te voorkomen. De etnische rellen hebben inmiddels al meer dan zestig levens geëist. De gevechten, die volgden op de explosie van de munitieopslagplaats op 27 januari, waarbij 1000 mensen om het leven kwamen, werden gisteren kort onderbroken. Honderden mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de buitenwijken van de stad te verlaten.

Rond Kano, in het door Hausa's gedomineerde noorden van Nigeria, zijn militaire troepen gestationeerd om etnische en religieuze onrust te voorkomen. Politieofficieren trekken de dorpen in om bewoners te vertellen dat de conflicten in Lagos geen aanval zijn tegen de Hausa's maar dat de strijd er een is tussen vandalen. Ondanks de herpositionering van noorderlijke legerofficieren na het aantreden van de Yoruba Olusegun Obasanjo als president blijven noorderlingen een sterke positie houden binnen de strijdkrachten die zij aanvankelijk, tijdens het militaire bewind, geheel domineerden.

De etnische rellen, de ergste sinds de burgeroorlog in 1960 waarbij een miljoen mensen om het leven kwamen, accentueren de kwetsbaarheid van de democratie bij het naderen van de verkiezingen van 2003. Menige burger denkt dat de rellen al lang waren beëindigd wanneer het militair bewind het land nog had bestuurd. Onvrede over de verdeling van olie-opbrengsten, corruptie onder ambtenaren, spanningen tussen de diverse etnische groepen en de afnemende macht van politici werden in het verleden door het leger aangewend om de macht in handen te nemen of te houden. Al deze ingrediënten voor een millitaire coup zijn ook nu in zekere mate aanwezig. Invloedrijke commentatoren, zoals de columniste Kola Animasaun van de Sunday Vanguard, komen tot de slotsom dat de explosie deel zou kunnen uitmaken van een complot van noordelijke legerofficieren om weer aan de macht te komen.