Nederlands Indië

De heer Jan Kees Wiebenga, lid van de Raad van State en voorzitter van de stichting `Het Gebaar' lijdt in aanzienlijke mate aan een geërodeerd geheugen als hij zegt, ,,Rechtsherstel had moeten komen van de Japanse regering, niet van de Nederlandse''. (NRC Handelsblad, 30 januari).

De man ontbreekt kennelijk elke kennis van geschiedenis ten detrimente van Indische Nederlanders. Op 7 december 1941 vernietigde de Japanse luchtmacht de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor (Hawai). Dit was voor de Nederlandse regering op 8 december 1941 aanleiding tot de proclamatie van H.M. koningin Wilhelmina (met contraseign van alle ministers) waarin zij de Japanse regering aanzegde dat het Koninkrijk der Nederlanden in casu Nederlands-Indië in staat van oorlog achtte.

Over de hoofden van 76.600 weerbare militaire manschappen heen kwam hiermee het bevel Japan aan te vallen.

In het Nederlandse rechtsbesef geldt dat wanneer men iets doet of nalaat waardoor schade ontstaat, men gehouden is deze schade te vergoeden.

Het gevolg van de oorlogsverklaring was dat Nederlanders in Indië, met inbegrip van vrouwen, kinderen, zieken en bejaarden door de Jappen werden geïnterneerd en uitgehongerd, na achterlating van eigendommen, van huisraad, lijfsgoederen en sieraden werden beroofd.

De heer Wiebenga doet er goed aan de website www.occ45.nl erop na te lezen, waar de geschiedenis en de terreur van de Jappen wordt beschreven.

    • Th.A. Corsmit
    • Secr. Occ45