Nederland en Frankrijk: meer samenwerken

Nederland en Frankrijk zullen hun samenwerking op zowel politiek als cultureel terrein verder versterken. Daartoe hebben minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en zijn Franse collega Védrine gisteren in Den Haag een overeenkomst getekend. Volgens Van Aartsen is de relatie met de Fransen, die in de jaren `90 soms zeer gespannen was, op het ogenblik ,,in voortreffelijke vorm''.

Het is de bedoeling dat er zowel op ministerieel als op ambtelijk niveau meer contacten zullen komen tussen Parijs en Den Haag over zaken als de toekomst van Europa en de uitbreiding van de Europese Unie.