MKB: bedrijven minder somber over de economie

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn minder somber over de Nederlandse economie dan drie maanden geleden. Zij verwachten dat de economische neergang voorbij is en dat voorzichtig de weg naar boven is hervonden.

Dat blijkt uit onderzoek dat de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland, elk kwartaal laat doen. De verwachtingen van de MKB-ondernemers bevinden zich nog wel op een veel lager niveau dan een jaar geleden. Een kleine meerderheid van 53 procent is positief over de economische ontwikkeling. Een jaar geleden was dat nog 85 procent. Afgelopen oktober was 51 procent positief. Dit was het laagste niveau sinds midden jaren negentig.

Dat de dieptepunt van de conjunctuur is gepasseerd, komt overeen met verwachtingen die internationale voorspellers de afgelopen weken uitspraken over de economie. In het verleden is gebleken dat MKB-ondernemers redelijk goede voorspellers zijn van nationale economische ontwikkelingen.

Over de eigen omzetverwachtingen is nu precies de helft van de MKB-ondernemers positief. In oktober was dit nog 47 procent. Tussen sectoren zijn er grote verschillen. De groothandel, horeca en nonfood-detailhandel zijn veel positiever (gemiddeld 57 procent) dan de autoreparatiesector, food-detailhandel, transport en bouw (gemiddeld 36 procent positief over de omzet).

Volgens MKB Nederland zijn de ondernemers bezorgd over de ontwikkeling van de loonkosten. Een stijging kan veelal niet volledig worden doorberekend, aldus de ondernemers. Desondanks zijn de ondernemers wel positiever over de werkgelegenheidsgroei dan in oktober. Toen verwachtten zij dat er in 2002 50.000 nieuwe banen in het MKB zouden bijkomen; nu denken ze dat dat er 55.000 zullen zijn.

Het aantal openstaande vacatures is de afgelopen maanden gegroeid van 94.000 naar 101.000. De helft hiervan bevindt zich in de Randstad. MKB-ondernemers klagen nog steeds over een tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Vooral in de sectoren industrie en bouw zijn relatief veel openstaande vacatures.