Máxima is godsgeschenk 1

Uit de pen van prof.dr. J. de Bruijn deed de oude leus `God, Nederland en Oranje' het weer goed. Dat een historicus zo'n leus nog eens toelicht (NRC Handelsblad, 2 febr.) is tot daaraan toe, maar dat hij die idee ook thans nog serieus neemt, wekt toch wel verbazing.

Het is niet ironisch (De Bruijns woorden!) dat de Nieuwe Kerk tegenwoordig een museum is. Dat is toch het hele koningschap! Terecht dus dat, als je een koninklijk huwelijk kerkelijk wilt bevestigen, je daar dan juist die museumkerk voor gebruikt.

En dan de rol van het Huis van Oranje in het geheel: hoe dan ook moest de schijn hooggehouden worden dat de Nederlandse Hervormde Kerk de `vaderlandse kerk van weleer' is. Op de Veluwe, in Staphorst en in Zeeland zal men dat wel vinden, maar dan heeft men toch de ogen wel gesloten voor de postmoderne realiteit. (Meer dan de helft van de mensen is inmiddels onkerkelijk).

Maar de auteur voelde al nattigheid: hij spreekt van een ,,traditie die ook door ontkerstende onderdanen wordt gerespecteerd''. Gelukkig kan ik de genoemde auteur verzekeren dat ik inmiddels zo ontkerstend ben, en de franje rond Oranje als een relict uit vroeger eeuwen beschouw (misschien interessant voor mensen die in sprookjes geloven), dat ik door alle `poppenkast' overtuigd republikein ben geworden.

En de zogenaamd begripvolle opmerkingen van de predikant die het huwelijk inzegende, aan het adres van de ouders van Máxima deden bij mij helemaal de deur der geloofwaardigheid dicht. Ik ben blij dat ik niet meer bij de kerk hoor waar zo iets gezegd wordt! En zeker wil ik niet een onderdeel zijn van het ,,mystieke verbond van God, Nederland en Oranje''. Ik heb gelukkig m'n gezonde verstand nog. Van `mystieke verbonden' houd ik niet. En zeker niet als iemand (die mijn mening niet gevraagd heeft) gaat beweren dat ik (als Nederlander!) bij zo'n verbond hoor.

Eigenlijk had De Bruijn een heel ander vak moeten studeren: geen geschiedenis maar meteorologie. Er zijn namelijk meteorologen die menen dat het weer nooit zal veranderen zolang je het weerbericht maar onveranderd laat. Gelukkig waait er inmiddels overigens een frisse wind door Nederland. Leve de Republiek!

    • Drs. Guus J. den Besten