Kernreactor Petten vrijdag alsnog dicht

De Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) heeft alsnog gehoor gegeven aan het dringende verzoek van minister Pronk (VROM) om de kernreactor in Petten tijdelijk te sluiten.

Dat heeft de NRG, exploitant van de hogefluxreactor, besloten na overleg met de minister en het Joint Research Center (JRS) van de Europese Commissie, eigenaar/vergunninghouder van de reactor.

Vanaf vandaag houdt de Kernfysische Dienst van het ministerie ,,verscherpt toezicht'' op de gang van zaken in de reactor, die naar verwachting komende vrijdag voor twee weken wordt stilgelegd. In deze periode zal nader onderzoek worden gedaan naar een haarscheurtje dat al achtttien jaar in het reactorvat zit, als gevolg van een lasfout bij de oplevering. Ook zal een aantal ,,onvolkomenheden'' in de veiligheidscultuur van de hogefluxreactor worden onderzocht en verbeterd.

De kernreactor wordt pas weer opgestart als nog aan te wijzen externe deskundigen hebben vastgesteld dat de situatie veilig is. Het JRS verklaart ,,ervan overtuigd'' te zijn dat de reactor ,,veilig'' is, maar acht verdere verbeteringen aan de veiligheidscultuur in de reactor ,,wenselijk en mogelijk''.

De Kernfysische Dienst, de nucleaire inspectie van Pronk, stelde vorig jaar in drie rapportages een flinke serie onvolkomenheden vast. Die hadden vooral een relatie met het veiligheidsregime in de reactor. Zo bleek dat de eigen regels soms niet worden nageleefd, dat er eens iets mis ging met een radioactieve staaf, maar over de iets groter geworden scheur staat niets vermeld. Over deze zaken was ook al `geklikt' bij het departement door een klokkenluider, een vroeger werknemer van de reactor.

De Nederlandse vereniging voor nucleaire geneeskunde (NVNG) vreest dat kankerpatiënten de dupe zullen worden van de sluiting. Volgens voorzitter R. Boer krijgen tweeduizend mensen per week onvoldoende medische zorg als de reactor geen nucleaire stoffen meer levert aan ziekenhuizen. Deze stoffen, waarvan molybdeen de voornaamste is, worden gebruikt om uiteenlopende ziekten op te sporen en te behandelen.

De meeste ziekenhuizen maken gebruik van producten van de Pettense kerncentrale, aldus de NVNG. Met name de behandeling van patiënten met hartproblemen, kanker, longembolie en infectieziekten zou ,,ontoelaatbare vertraging'' oplopen.

In het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis leidt sluiting van de kernreactor ,,zeker tot eerder overlijden van patiënten'', aldus afdelingshoofd nucleaire geneeskunde E.P. Krenning. Dit komt volgens hem omdat dan de radioactieve stof lutetium niet meer wordt geleverd, waarmee het ziekenhuis tumoren behandelt. Het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam laat weten dat de afdeling nucleaire geneeskunde ,,grotendeels plat ligt'' bij sluiting van Petten.