Kamer: foute accountant openbaar

Nederlandse accountants die veroordeeld zijn voor een overtreding moeten voortaan met naam en toenaam bekend zijn. Dit stellen de Tweede-Kamerleden R. Hindriks (PvdA) en H. van Baalen (VVD). PvdA en VVD hebben tezamen een meerderheid in het parlement. Morgen debatteert de Tweede Kamer over een kabinetsstandpunt voor modernisering van het accountantsberoep.

Tot dusver is het vrijwel onmogelijk na te gaan of een accountant een veroordeling van de Raad van Tucht, een soort rechtbank voor controleurs van boekhoudingen, aan zijn broek heeft. Een register daarvoor ontbreekt. De verslagen van zittingen worden wel gepubliceerd, in een vaktijdschrift voor accountancy, maar de namen zijn anoniem. Een agenda van de tuchtraad, waarop te behandelen zaken staan vermeld, bestaat niet. Het gebrek aan openheid staat volgens de Kamerleden haaks op de publieke functie van de accountant.

Volgens PvdA-Kamerlid Hindriks is de ,,transparantie op dit moment volstrekt onvoldoende''. ,,Wie een berisping heeft gekregen moet met naam en toenaam worden genoemd en aansprakelijk kunnen worden gesteld.'' Collega-kamerlid, VVD'er Van Baalen is het met hem eens. ,,Uitspraken die negatief zijn moeten via een persbericht en een website bekend worden. Als klant moet je weten hoe je accountant eruit ziet.'' Hindriks pleit verder voor een maximale verhouding tussen controle- en adviesdiensten van een huisaccountant. Maximaal een kwart van de inkomsten mag uit advies komen. Zo wil hij de onafhankelijkheid van de accountant waarborgen.

accountancy: pagina 14

    • Mark Houben