Gesprek België over IJzeren Rijn

Minister Netelenbos (Verkeer) heeft vanmorgen een gesprek met de Belgische ambassadeur J. Swinnen gevoerd over de verdieping van de Westerschelde en de aanleg van de spoorverbinding IJzeren Rijn. Aanleiding was de door België geuite kritiek op de houding van Nederland in beide dossiers. Netelenbos heeft vanochtend benadrukt dat zij zich bij de IJzeren Rijn aan eerder gemaakte afspraken houdt.