`Geen heroïne op recept geven'

VVD en CDA zijn tegen het op recept verstrekken van heroïne als onderdeel van de verslavingszorg. De PvdA staat positief tegenover het voorstel van de Centrale Commissie Behandeling van Heroïneverslaafden (CCBH) om het als laatste behandeloptie te introduceren voor langdurig heroïneverslaafden.

In zes grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Utrecht en Heerlen – verstrekte de CCBH de afgelopen jaren aan 550 verslaafden heroïne op medisch voorschrift. Het onderzoek is het eerste grootschalige experiment ter wereld waarbij een groep verslaafden die heroïne en methadon kreeg, is vergeleken met een groep junks die alleen methadon kreeg.

Gisteren werd aan minister Borst (Volksgezondheid) de positieve uitslag van dit onderzoek aangeboden. De commissie stelt voor dat heroïne op recept onderdeel uitmaakt van de verslavingszorg. Dat kan het best door het als medicijn te registreren. De Kamer stemde in 1998 met dit onderzoek in. Borst is voorstander van gecontroleerde verstrekking als ,,perspectief op een beter leven voor deze en andere problematisch verslaafden'', zei ze gisteren.

De VVD meent dat heroïneverstrekking als project kan doorgaan. Van Blerck (VVD): ,,Zelfs in een uitgebreidere vorm, maar we zijn nog niet zover om heroïne als geneesmiddel te gaan verstrekken.'' Het CDA handhaaft de bezwaren tegen het medisch verstrekken van heroïne aan langdurig verslaafden. Volgens Van de Camp (CDA) is de slagingskansen van tussen de 25 en 50 procent te laag, het bedrag van 15.000 euro per jaar dat het per verslaafde gaat kosten erg hoog en hij twijfelt aan de gekozen doelgroep van ,,goede verslaafden''.

Apostolou (PvdA) is positief. Hij wil dat Nederland de discussie van heroïneverstrekking ook op een internationaal niveau aangaat. De zes steden waar het experiment plaats vond roepen de Kamer op tot een snelle besluitvorming en de mogelijkheid om gecontroleeerde heroïneverstrekking uit te breiden naar een grotere groep verslaafden.