Bush komt met oorlogsbegroting

President Bush heeft een oorlogsbegroting naar het Amerikaanse Congres gestuurd. Een recordbedrag van 2.130 miljard dollar moet de Verenigde Staten in staat stellen op vele fronten vijanden te verslaan én het eigen land aan het werk te houden, onder andere met versterkte binnenlandse veiligheid.

De begroting wijkt aanzienlijk van de vorige af, om ,,nieuwe realiteiten'' het hoofd te bieden. Het boekwerk met de cijfers werd aangeboden in een omslag van de Amerikaanse vlag. Om de veiligheid van de VS beter te kunnen waarborgen wordt voorgesteld de uitgaven voor milieu, sociale zaken, natuurbeheer en landinrichting sterk te besnoeien.

Democraten verwijten de Republikeinse president de oorlog te misbruiken om onevenredig grote uitgaven te rechtvaardigen, die het land weer jaren een begrotingstekort bezorgen en de reserves van de sociale zekerheid zwaar aantasten. Volgens de voorzitter van de Senaatscommissie voor begrotingszaken, Kent Conrad (Democraat), past de regering ,,de Enron-techniek van boekhouden toe'': niet volledig vertellen welke tekorten men heeft.

De defensie-uitgaven gaan met 48 miljard dollar (9 procent) omhoog tot 379 miljard dollar. De overige uitgaven stijgen met gemiddeld 2 procent.

Om zowel de verdediging van het vaderland (verdubbeld tot 38 miljard dollar) als de overzees opererende krijgsmacht de nieuwste wapens, een raketschild en betere inlichtingen te kunnen geven, wil de Amerikaanse regering op sommige binnenlandse posten sterk bezuinigen. Zo worden 20 van de 48 opleidingsprogramma's voor werklozen gesnoeid en moeten ook de fondsen voor snelwegen het ontgelden. Congresleden uit diverse staten zullen dat snelweggeld naar verwachting weer in de begroting terugbrengen.

President Bush vloog gisteren naar een luchtmachtbasis in Florida om daar het succes van de oorlog tegen het terrorisme tot dusver te bejubelen. Hij bood meer geld en betere huisvesting voor zijn ,,mannen en vrouwen in uniform''. [Vervolg BEGROTING: pagina 5]

BEGROTING

Context anders dan voorzien

[Vervolg van pagina 1] Gekleed in bomberjacket presenteerde Bush ,,de grootste stijging in de defensiebegroting in een generatie'' voor rijen militairen in camouflagepakken, verzameld in een hangar op Eglin Air Force Base in Fort Walton Beach.

De begrotings-context was volkomen anders dan een jaar geleden voorzien. Toen stevende het land af op een begrotingsoverschot van 5.600 miljard dollar over tien jaar. Dat gaf ruimte om voor diezelfde periode een ingrijpende belastingverlaging door te voeren. Officieel kost die 1.350 miljard; officieuze schattingen denken dat de staat tegen de 2.000 miljard misloopt.

Democraten verwijten de president grote bezuinigingen in sociale programma's om die belastingverlaging zeker te stellen. President Bush op zijn beurt vraagt om het blijvend maken van de voor tien jaar aangenomen verlagingen. Hij wil bovendien meer belastingverlagingen op korte termijn om de economie te stimuleren. De extra gevraagde verlagingen komen ondernemingen en hogere inkomens ten goede. Die maatregelen maakten deel uit van het stimuleringspakket dat in de Senaat bleef steken. De nu ingediende begroting voorziet een tekort van 106 miljard dollar.

Mitch Daniels, begrotingsdirecteur van het Witte Huis, zei dat terugkeer van overschotten en aflossen van de staatsschuld belangrijke doelen van deze regering zijn. Maar drie dingen gingen op het ogenblik voor: het terrorisme verslaan, de levens van Amerikanen verdedigen en de economie weer op gang krijgen. In 2005 zou de begroting pas weer quitte spelen.

hoofdartikel: pagina 7