Afvalverwerkers willen een strengere aanpak van ENCI

De Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) in Utrecht wil dat de overheid de Maastrichtse cementfabriek ENCI strengere eisen oplegt voor het verbranden van afval. De vereniging spreekt van concurrentievervalsing, omdat ENCI steeds meer afval verbrandt en toch niet verplicht is een dure rookgasreiniging te hebben.

De elf AVI's (afvalverbrandingsinstallaties) in Nederland hebben wel rookgasreiniging, die tientallen miljoenen euro's kost. Daardoor stoten AVI's weinig schadelijke stoffen uit, maar is het verbranden van afval wel duurder dan in de oven van de cementfabriek.

ENCI heeft geen rookgasreiniging. Het bedrijf verdunt de gevaarlijke stoffen door een grote hoeveelheid rookgassen. Dat houdt de concentraties laag – waardoor de uitstoot binnen de wettelijke normen blijft – maar alles bij elkaar komen jaarlijks toch veel gevaarlijke stoffen door de pijp. Uit een vergelijking van emissiegegevens over 1999 van ENCI en de VVAV blijkt dat de uitstoot van ENCI die van alle elf AVI's samen evenaart.

Omwonenden van de cementfabriek willen dat het bedrijf stopt met de afvalverbranding. De Milieufederatie Limburg verzocht gisteren per brief Gedeputeerde Staten van Limburg de vergunning van ENCI te wijzigen. De Milieufederatie schrijft: ,,Kennelijk is bij de vergunningverlening aan ENCI in 1998 over het hoofd gezien, dat de opgelegde – strenge – emissieconcentraties (...) als gevolg van de zeer grote hoeveelheden afgassen van het cementbedrijf niet kunnen verhinderen dat relatief grote hoeveelheden milieugevaarlijke stoffen (...) worden uitgestoten.''

De Milieufederatie pleit voor het vastleggen van de uitstoot van milieugevaarlijke stoffen – zoals kwik – op een maximum jaarvracht. Eenmaal dit plafond bereikt, zou het bedrijf kwikhoudend materiaal niet meer mogen verstoken. Een nog betere oplossing is, volgens de Milieufederatie, het verwerken van bijvoorbeeld kwikhoudend slib in speciale verbrandingsinstallaties. ,,Voor een zo bedreigende stof als kwik betekent dit, dat kwikhoudend slib verwerkt zou moeten worden in de slibverbrandingsinstallatie in Noord-Brabant.''

De NV Slibverwerking Noord-Brabant in Moerdijk is eigendom van vijf waterschappen in Noord-Brabant en verbrandt sinds 1997 jaarlijks 400.000 ton zuiveringsslib. De 300 miljoen gulden dure installatie heeft een uitgebreide rookgasreiniging. Directeur M. Lefferts: ,,Er is nu inderdaad een onevenwichtige situatie. Niet alleen met ENCI, maar ook met de elektriciteitscentrales die steeds meer afval verbranden. Ook daar worden afvalstoffen bijgestookt, en worden concentraties kunstmatig verlaagd.''

Fracties van SP in de Tweede Kamer en van Groenlinks en D66 in de gemeenteraad van Maastricht hebben gisteren om opheldering gevraagd over de uitstoot aan respectievelijk minister Pronk (Milieu) en het college van B en W.