VS desnoods alleen in actie tegen terreur

De Verenigde Staten zijn bereid desnoods zonder Europa het terrorisme te bestrijden. Dat bleek gisteren in München, waar diepe meningsverschillen tussen de coalitiepartners naar buiten kwamen.

De VS hebben scherpe kritiek op de groeiende technologische achterstand van de Europese op de Amerikaanse strijdkrachten. Ook storen zij zich aan Europese bezwaren tegen de koers van de campagne tegen terreur, zoals die ook in München werden verwoord. In de Beierse hoofdstad had afgelopen weekeinde een jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie plaats van politici en deskundigen.

,,Wij zijn aangevallen, wij hebben geen enkele resolutie van de Verenigde Naties nodig voor deze zelfverdedigingszaak'', zei de Amerikaanse onderminister van Defensie, Paul Wolfowitz. ,,Dat is zeker een van de belangrijkste meningsverschillen tussen Amerikanen en Europeanen.'' Wolfowitz zei ook dat de VS voor toekomstige militaire missies ,,flexibele coalities'' willen smeden.

De Britse secretaris-generaal van de NAVO, Lord Robertson, gaf Wolfowitz en ook oud-minister van Defensie William Cohen gelijk in hun kritiek op de groeiende technologische achterstand van Europa, dat hij recentelijk als ,,militaire pygmee'' karakteriseerde. Hij waarschuwde dat de Europese landen niet verbaasd moeten zijn als de VS in de toekomst unilateraal militair optreden wanneer zij hun defensiebegrotingen niet drastisch verhogen. Hij zei dat de plannen van president George Bush om de defensiebegroting in het begrotingsjaar 2003 met 48 miljard dollar te verhogen de technologische kloof tussen de VS en Europa nog verder kunnen vergroten. In dat geval ,,zullen er in de toekomst geen coalities zijn, omdat de Amerikanen niet in staat zullen zijn te opereren'' met andere landen, erkende hij. ,,Dus als we willen waarborgen dat de VS noch in de richting van unilateralisme noch isolationisme bewegen, moeten alle Europese landen een nieuwe bereidheid ontwikkelen om een effectieve crisisbeheersingscapaciteit te ontwikkelen.''

Wolfowitz en andere Amerikaanse vertegenwoordigers in München kregen geen begrip voor de Amerikaanse koers jegens met name Iran, Irak en Noord-Korea, ,,De enige verdediging tegen terrorisme is de oorlog naar de vijand te brengen'', zei Wolfowitz, die overigens onderstreepte dat nog niet tot militaire actie was besloten. Onder anderen de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Ivanov, kwam voor Iran en Irak op. De christen-democratische Duitse parlementeriër Karl Lamers riep Washington op de Europese bondgenoten op de hoogte te houden van zijn plannen. ,,Het kan niet zo zijn dat u beslist en wij volgen.''