Pronk wil reactor Petten stilleggen

Minister Pronk (VROM) wil de kernreactor in Petten met het oog op de veiligheid tijdelijk stilleggen. Hij zal de directie van het bedrijf via zijn controleurs van de Kernfysisiche Dienst (KFD) hierom per brief verzoeken.

Directeur Schatborn van de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG), beheerder van de reactor, ziet geen reden tot stilleggen.

De brief van Pronk was vanmorgen nog niet gereed, de minister verblijft in New York wegens werkzaamheden voor de Verenigde Naties. De directie in Petten wil zijn tekst echter eerst bestuderen alvorens maatregelen te nemen. Volgens een woordvoerder van VROM heeft het verzoek om de reactor tijdelijk te sluiten niets te maken met het onlangs geconstateerde scheurtje in het reactorvat. ,,De directe aanleiding is de zogenoemde safety culture'', aldus de woordvoerder.

Binnen het bedrijf zou naar de opvatting van de minister te nonchalant met de veiligheidseisen worden omgesprongen. Door het werk stil te leggen kan er volgens het ministerie ,,gewerkt worden aan herstel van een werkbare situatie binnen het bedrijf''.

Pronk heeft vorige week een rapport van zijn Kernfysische Dienst naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin worden allerlei onvolkomenheden geconstateerd. Vrijdag is hierover met de directie van `Petten' overleg gevoerd.

De hogefluxreactor is eigendom van de Europese Commissie, waardoor onduidelijk is of Pronk wel een opdracht tot tijdelijke sluiting kan geven. ,,We bestuderen inderdaad nu onze juridische positie'', aldus de woordvoerder van VROM.

Directeur Schatborn van NRG meent dat er nog andere redenen zijn voor Pronk om slechts te verzóéken om sluiting: angst voor schadeclaims.

voorgeschiedenis: pagina 14