Philips kijkt kritisch naar rollen KPMG

Elektronicaconcern Philips gaat naar aanleiding van het Enron-debacle ,,de verhouding tussen de verschillende rollen van [huisaccountant] KPMG nog eens kritisch tegen het licht houden''.

Volgens een woordvoerder van Philips is nu al sprake van een strikte scheiding van controlerende taken en het advieswerk van huisaccountant KPMG. De recente ontwikkelingen rond het Amerikaanse energieconcern Enron hebben Philips echter extra waakzaam gemaakt. ,, Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een accountant zichzelf controleert''.

De dubbele rol van de accountant is actueel geworden sinds gebleken is dat de controle op Enron heeft gefaald. Mogelijk heeft dit te maken met de rol van accountant Andersen. Deze keek niet alleen de boeken na, maar was ook actief als adviseur, hetgeen in de regel veel meer geld oplevert.

KPMG betitelt de nieuwe houding van Philips als ,,een goede zaak''. Moeilijkheden verwacht het bedrijf dan ook niet. ,,Onze accountants en adviseurs opereren al ruim een jaar strikt gescheiden van elkaar'', zo stelt een woordvoerder.

Dit weekeinde maakte voedings- en zeepmiddelenfabrikant Unilever al bekend bij de toewijzing van adviesopdrachten extra kritisch te kijken naar de positie van zijn controlerend accountant PricewaterhousCoopers. ,,We zorgden er altijd al voor dat bij het verstrekken van opdrachten geen conflicterende situaties ontstaan. Sinds de gebeurtenissen in de Verenigde Staten zullen we de positie nog eens extra kritisch bekijken'', aldus een woordvoerder. Volgens het jaarverslag van Unilever over het jaar 2000 heeft het Brits-Nederlandse concern 24 miljoen euro betaald voor de controlerende (en bijbehorende) activiteiten van PricewaterhouseCoopers. Hetzelfde bedrijf ontving 4 miljoen euro voor anderssoortig advieswerk, terwijl accountants van andere bedrijven voor 42 miljoen euro aan advies declareerden. Het Britse toezicht vereist publicatie van deze gegevens. In Nederland bestaat deze verplichting niet.

Ook Shell en Akzo Nobel laten zich adviseren door hun huisaccountants, maar deze bedrijven zien op dit moment geen aanleiding om hun beleid te wijzigen. Volgens het jaarverslag van Shell kregen PricewaterhouseCoopers en KPMG 17 miljoen dollar voor het nakijken van de boeken en 47 miljoen voor adviezen die los staan van controle. Chemieconcern Akzo Nobel laat zich zowel controleren als adviseren door KPMG. Daarin komt geen verandering, aldus een woordvoerder. ,,Het gaat hier om twee grote bedrijven die relaties op verschillende terreinen hebben. Zolang de rollen niet conflicteren, zien wij geen probleem.''

    • Erik van der Walle