Persstemmen

De Volkskrant

Juist het persoonlijke stempel dat Máxima en Willem-Alexander op hún huwelijk hebben gedrukt, gaf de bruiloft een emotionele lading die de staatkundige dimensie volledig naar de achtergrond drong. [...]

Achteraf kan de afgedwongen afwezigheid van vader Zorreguieta gemakkelijk kunnen worden gezien als een onnodige domper op de feestvreugde, maar het was wel degelijk de belangrijkste voorwaarde voor het rimpelloos verlopen van het huwelijksfeest. Het was de enige manier om een tweede Slag om de Blauwbrug, een herhaling van de tumultueuze inhuldiging van Beatrix in 1980, te vermijden. [...]

De eendimensionale vertoning naar Endemolrecept in die ongelukzalige Amsterdamse Arena, was iedereen zaterdagochtend alweer vergeten. [...]

Dominee Ter Linden voegde zich geheel in het verlangen van Willem-Alexander en Máxima de kerkdienst te zien als uitdrukking van hun persoonlijke stijl en gevoelens. Nederland werd het nog één keer verteld: het koningschap is voor ons een bijna onmenselijk offer dus, graag of niet!

Corriere della Sera

De algemene toon van burgemeester Cohen en van dominee (Ter) Linden bleek streng: beste bruid, wil je trouwen met de erfgenaam van de Nederlandse troon? Denk eraan dat het niet makkelijk zal zijn, dat u met een man trouwt, maar ook met zijn cultuur, zijn godsdienst en zijn land. Duidelijk?

Daarom is het niet verrassend dat zij, die toch een vrouw uit één stuk is, haar tranen niet meer kan bedwingen als in de Nieuwe Kerk na Mozart en Schubert de meeslepende muziek van Astor Piazzola opklinkt. Zij volgt zo haar corazon en schenkt ons het beste moment van heel de show.

Clarín

Velen huilden met haar tijdens een ceremonie die werkelijk aangrijpend was, waar haar broer Martín en de Argentijnse getuige Florencia Di Coco het koele, ingehouden gedrag vergaten dat de Kroon had opgelegd en gebaren naar haar maakten tijdens de gemengde religieuze dienst en zelfs koningin Beatrix aan het lachen maakte [...]Máxima slaagde erin haar stijl tijdens de ceremonie op te leggen: ze keek haar verloofde in de ogen, lachte openlijk en leek veel zekerder van zichzelf en spontaner dan de prins, even koninklijk als verkrampt.

The Sunday Times

Zelfs op de dag zelf waren er nog mensen die zeiden dat het te overhaast, te ondoordacht, te onverhoeds was – een verbintenis die schande zou brengen. Maar duizenden patriottische in oranje gehulde toejuichers trokken zich niets aan van deze aantijgingen terwijl ze het zojuist gehuwde koninklijke paar hulde brachten.[...]

Kort nadat de relatie van het paar bekend werd, werd onthuld dat Máxima de dochter was van Jorge Zorreguieta, een minister in de Argentijnse dictatuur van Jorge Videla, die duizenden politieke tegenstanders vermoordde.

De Nederlandse koninklijke familie heeft een verwoed achterhoedegevecht in de sfeer van public relations gevoerd om het schandaal binnen te perken te houden. [...] Ondanks de angst voor een constitutionele crisis en de eis dat de prins zou moeten kiezen tussen zijn liefde en de troon, heeft Máxima bijna in haar eentje Nederland veroverd en ze wordt nu `de Nederlandse Diana' genoemd.

Bild

Heel anders dan indertijd met Diana zien we hier een volwassen vrouw, die voor haar liefde heeft gevochten, die weet waar ze aan begint: krachtig, zelfbewust, trots, koninklijk - en toch sexy.

De Telegraaf

Een mooier huwelijksfeest had niet gekund: een stralend bruidspaar, enthousiaste familieleden en vrienden, een plechtig burgerlijk huwelijk en een indrukwekkende kerkdienst. Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hadden zich geen betoverender huwelijksdag kunnen wensen.[...]

De brede steun van het publiek moet hun meer dan goed hebben gedaan. De massale bijval in het land, heeft het gezever van enkelen die niet kunnen nalaten hun kritisch vingertje over vaak niets op te steken, geheel weggedrukt. [...]

Er is maar een conclusie mogelijk: de monarchie is door het huwelijk versterkt. Daar varen dit land en zijn bevolking wel bij.

De Standaard

Veel hebben ze niet nodig om enthousiast te worden, de erfgenamen van de provo's uit 1966 en de krakers uit 1980. Het protest tegen het huwelijk van Willem Alexander en zijn ,,foute'' Argentijnse was een amechtige poging tot flink doen. Als kracht afgeleid mag worden uit de sterkte van je tegenstanders, is de monarchie in Nederland sterker dan ooit.

Leeuwarder Courant

De vondst van de liberale regenten van rondom 1900 werkt nog steeds. Geef de massa een koninklijke familie en je hebt er geen kind meer aan. [...]

Ontdoe de monarchie zoveel mogelijk van haar politieke kanten en zij kan nog generaties vooruit. Hoe meer de rol van het gekroonde staatshoofd wordt beperkt, hoe minder kans op politieke wrijvingen en ongelukjes. Dan kunnen de Nederlanders die dat willen onbekommerd genieten van sprookjeshuwelijken en van altijd wuivende en glimlachende prinsessen. Dan is de modernisering van de monarchie voltooid.

Trouw

Het zijn deze momenten, die onderstrepen dat we in dit televisietijdperk met het koningschap een nieuwe fase zijn ingegaan.

bBij de huwelijksvoltrekkingen van Juliana en later Beatrix was er veel meer afstand. Die is nu kleiner geworden. Dat brengt het risico met zich mee van een al te populair koningschap. Maar anderzijds, het werkt ook bevrijdend, zoals het in de jaren vijftig bevrijdend werkte toen Juliana gewoon op de fiets stapte.

Dit was een huwelijk van pracht en praal op menselijke maat. Voor nuchtere Nederlanders is dat zo gek nog niet. Per slot van rekening zagen we burgemeester Job Cohen, zaterdag nog de opperceremoniemeester, gistermiddag al weer gewoon met zijn vrouw een wandelingetje maken op het Rokin. Alsof er niets gebeurd was.

Algemeen Dagblad

Het helpt als Nederland, voor zover dat al niet het geval is, een dikke streep zet onder de discussie over de aanwezigheid van haar vader bij publieke gelegenheden. Dat is noodzakelijk, omdat anders elke keer opnieuw het Argentijnse boek wordt opengeslagen. Dat is niet goed voor Máxima en al evenmin voor haar stapelverliefde echtgenoot, onze toekomstige koning, wiens opmerkingen soms op een te onbarmhartige wijze worden uitvergroot. Mochten er bij hem of zijn moeder al veel twijfels zijn over de houdbaarheid van de constitutionele monarchie, dan moeten die zaterdag diep zijn weggestopt.