Pardon voor onderhuurders

De Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten kondigt een eenmalig generaal pardon af voor illegale onderhuurders. In een brief roept Het Oosten mensen op die kunnen aantonen dat zij drie of meer maanden in onderhuur wonen, zich bij de corporatie te melden. ,,Het is een oude traditie om bij koninklijke huwelijken op de een of andere manier amnestie te verlenen'', aldus de brief.

Illegale onderhuurders moeten aantonen dat de `echte' huurder, degene die een huurcontract heeft met Het Oosten, minstens drie maanden niet meer in de woning woont. Voorts dat zij op 2 februari 2002 wél minimaal drie maanden daadwerkelijk de woning bewonen. Ook moeten zij aantonen dat zij huur hebben betaald en ze moeten legaal in Nederland verblijven. Als de corporatie er in slaagt het contract met de oorspronkelijke huurder op te zeggen, kan de illegale onderhuurder een huurcontract krijgen.

De brief roept de onderhuurder op: ,,Meldt u zo spoedig mogelijk, des te eerder woont u met uw eigen rechten volgens de regels en hoeft u zich niet meer te verstoppen.''

De melding van de illegale onderhuurders wordt in behandeling genomen door een `vertrouwensteam'.

Het Oosten noemt onrechtmatige bewoning ,,een bekend en moeilijk grijpbaar fenomeen''. Als oorzaak van de illegale onderhuur wijst de corporatie op de ,,verstopte woningmarkt.'' Nieuwe woningen komen er nauwelijks bij in Amsterdam en Diemen, en beschikbare koop- of huurwoningen zijn te duur. ,,Door het onderverhuren van woningen wordt die verstopping nog erger en hierdoor verliezen woningcorporaties hun grip op de verhuur en het beheer.''

G.J.van Mechelen, woordvoerder van Het Oosten, zegt van ,,de buitenwereld, zoals buren'' regelmatig signalen te krijgen over illegale onderhuur. De corporatie wil met deze actie ook een eind maken aan de woekerprijzen die worden gevraagd. Van Mechelen zegt dat soms een `zwarte' huur van E680 wordt gevraagd terwijl de reguliere huur hooguit E270 is.

Niet altijd is onderverhuren een kwestie van puur winstbejag. ,,Soms wil iemand tijdelijk zijn ruimte onderverhuren omdat hij gaat samenwonen, of mensen gaan op wereldreis'', zegt Van Mechelen. Maar ook in deze gevallen moet de huurder dat melden. Van Mechelen: ,,Dat kan en zoiets is te regelen met de woningbouwvereniging.''

Uiteindelijk moet deze actie met het generaal pardon leiden tot een kortere wachtlijst voor huurwoningen. De actie loopt nog tot 30april.