Kamer: over Zorreguieta nu niet meer krampachtig doen

De grote fracties in de Tweede Kamer vinden dat bij de eventuele komst van de vader van Máxima naar Nederland `niet krampachtig gereageerd moet worden'. Met name VVD en CDA vinden dat `het offer' dat Máxima en haar familie hebben gebracht voldoende om de discussie over vader Zorreguieta in principe af te sluiten.

Leefbaar Nederland vindt dat ,,je de ouders van Máxima niet langer kunt blijven wegmoffelen'. De ChristenUnie denkt dat het ,,onontkoombaar' is in de toekomst weer over de publieke optredens van Jorge Zorreguieta te moeten debatteren. D66 zet bij monde van fractievoorzitter De Graaf in op ,,toekomstige regeringen'. ,,Wij vragen van hen dezelfde wijsheid die premier Kok bij de afhandeling van het huwelijk heeft getoond', aldus De Graaf via zijn woordvoerster.

Leefbaar-Nederland-voorman Fortuyn vindt dat door het huwelijk de vader van Máxima een binnenlandse aangelegenheid is geworden: ,,De koude rillingen liepen me zaterdag over de rug toen ik Máxima zag huilen tijdens de huwelijksplechtigheid. Wat doen we haar aan?' Ook de VVD zit op die lijn: ,,We moeten onszelf een spiegel voorhouden en ons afvragen hoe hardvochtig we mogen zijn tegenover de prinses', zei VVD'er Te Veldhuis. ,,De vader was fysiek afwezig, maar psychisch was hij er, in de toespraken,in de tranen. Er is een enorm persoonlijk offer gedaan door de prinses.'

Fractievoorzitter Veling (ChristenUnie): ,,De manier waarop Máxima zich heeft opgesteld is bewonderenswaardig. Ze moet niet het idee hebben dat ze nauwelijks welkom is. We moeten niet blijven stoken in het huwelijk. Als er kinderen gedoopt gaan worden, is hij welkom, maar als de prins gekroond wordt, moeten we een nieuwe afweging maken.'

Fractievoorzitter Balkenende van het CDA laat via zijn woordvoerder weten het kabinet te steunen. ,,Gebeurtenissen in de privé-sfeer, daar gaan wij als Kamer niet over. We moeten niet krampachtig doen, wij stonden er altijd al wat soepeler tegenover dan sommige andere fracties.' Ook de PvdA vindt dat ,,we niet krampachtig moeten blijven reageren'. Kamerlid Rehwinkel: ,,Als Máxima deel mag uitmaken van het koninklijk huis en daarbij al in een gouden kooi terechtkomt, moet zij de banden met haar familie ook in Nederland kunnen onderhouden.'

GroenLinks blijft bij haar eerder ingenomen standpunt. Een woordvoerder van fractievoorzitter Rosenmöller: ,,We willen niet dat Zorreguieta hier bij publieke bijeenkomsten aanwezig is. De gekozen oplossing voor het huwelijk was een goede die het waard is in de toekomst herhaald te worden.'

Gerectificeerd

Veling

In het bericht Kamer: over Zorreguieta niet meer krampachtig doen (4 februari, voorpagina) wordt gesproken over fractievoorzitter Veling van de ChristenUnie. Veling is lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie en zal bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer lijsttrekker zijn.