J.F. de Leeuw

Het kabinet draagt ir. J.F. de Leeuw (48) voor om per 1 maart 2002 project-directeur-generaal te worden bij de Nederlandse Voedselautoriteit (NVa). Tot 13 mei combineert hij deze nieuwe functie op het ministerie van Volksgezondheid met zijn werkzaamheden als directeur-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De NVa moet een onafhankelijke organisatie worden die de publieke keurings- en controle-instellingen voor voedsel overkoepelt. De Leeuw, voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA, moet de NVa wettelijk vormgeven en de organisatie opbouwen.