IND: buitenlandse partner sneller naar Nederland

De termijn voor het verstrekken van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) zal tegen het einde van dit jaar, begin volgend jaar, tot drie maanden zijn teruggebracht.

D. Schoof, hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) spreekt deze verwachting uit naar aanleiding van de ervaringen van gemengd gehuwden waarover deze krant afgelopen zaterdag schreef.

Mensen uit een niet-westers land die met een Nederlander trouwen, moeten eerst een machtiging voorlopig verblijf (mvv) aanvragen in het land van herkomst. Pas daarna komt hij of zij in Nederland voor een verblijfsvergunning in aanmerking.

Formeel moet de IND binnen drie maanden een `eerste beslissing' nemen, maar in de praktijk moeten mensen soms zes – of in een enkel geval – twaalf maanden wachten op een mvv. Een stel is doorgaans gedwongen die periode gescheiden door te brengen.

Schoof erkent dat de lange wachttijd een ,,serieus probleem'' is. ,,We realiseren ons soms te weinig dat er aan de andere kant van die aanvragen mensen zitten die naar hun partner willen. Die kan je zeker geen twaalf maanden laten wachten, dat is gewoon verkeerd.''

Hoe strikt de regels worden gehanteerd ervoer de Nederlander Kees Janson, die getrouwd is met een Braziliaanse. In 2000 verhuisden ze naar Nederland. Eind vorig jaar moest hij zijn vrouw en twee kinderen op het vliegtuig naar Brazilië zetten, omdat zijn vrouw niet over een mmv beschikte. ,,Het gaat niet altijd zoals met Máxima'', stelt hij vast. Bovendien klaagt hij over de slechte bereikbaarheid van de IND en de Vreemdelingendienst, omdat de informatielijnen vaak overbelast zijn. Ook worden brieven en e-mails vaak niet beantwoord.

,,In die kritiek zit een kern van waarheid, en ik ben de laatste die zal beweren dat het altijd goed werkt'', erkent Schoof. De overheid heeft echter de plicht snel te handelen, benadrukt hij: ,,Dat is ongelooflijk belangrijk. Onze mensen en die van de Vreemdelingendienst hebben het heel druk, zodat ze af en toe de behoefte aan informatie vergeten. We moeten eenduidig informeren, ook naar de vreemdeling toe, en iedereen met respect behandelen.''

Volgens Schoof werkt de IND samen met de Vreemdelingendienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken aan een oplossing om de procedure te versnellen, zoals een elektronische afwikkeling van het verzoek. Tot nu toe worden de aanvragen en de documenten per diplomatieke post verzonden. ,,Die nieuwe aanpak kan een tijdwinst van heel veel weken opleveren.''

    • Sytze van der Zee