`Gratis toegang musea niet zinvol'

De Raad voor Cultuur is geen voorstander van gratis toegang voor musea voor moderne kunst, zoals in Engeland. Ervaringen in Nederland leerden tot dusver dat permanente gratis toegang van kunstmusea geen substantiële en langdurige invloed heeft op de publieksparticipatie. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies `Publieksbereik van hedendaagse beeldende kunst en musea' aan staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur).

Volgens de Raad moeten de musea voor moderne kunst hun positie binnen de samenleving opnieuw definiëren, en moeten zij zich beraden op hun ,,maatschappelijke positie als betekenisgever binnen de beeldcultuur''. Zo moeten zij beter aansluiten bij de huidige wisselwerking tussen cultuur en economie. Educatie moet een onlosmakelijk onderdeel van het museale beleid zijn, zowel met het oog op het aanboren van nieuwe publieksgroepen als op de verdieping van de interesse voor kunst en cultuur. Ten aanzien van marketing pleit de Raad voor vormen die het specifieke karakter van een museum ondersteunen. Introductie van nieuwe publieksgerichte regelingen door de Mondriaan Stichting acht de Raad overbodig; volstaan kan worden met de verbetering van bestaande regelingen.