VS: daling aantal werklozen

De werkloosheid in de Verenigde Staten is onverwacht gedaald, terwijl een stijging was voorzien. Analisten zien in de meevallende werkloosheidcijfers de eerste tekenen van voorzichtig economisch herstel.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte gisteren bekend dat het percentage werklozen onder de beroepsbevolking in januari is gedaald tot 5,6 procent, vergeleken met 5,8 procent een maand eerder. Analisten rekenden op een verdere toename van de werkloosheid tot 5,9 procent.

De daling van het percentage in januari, de eerste sinds vorig jaar mei, was het gevolg van een afname van de beroepsbevolking. De werkgelegenheid verminderde met 89.000 arbeidsplaatsen. Dat aantal is hoger dan verwacht, maar geringer dan het banenverlies in de voorgaande vier maanden. De daling van het aantal banen in december is gecorrigeerd van 124.000 tot 130.000.

Het gemiddelde uurloon was in januari onveranderd. Het lag 4 procent boven het niveau van dezelfde maand van vorig jaar.

De cijfers duiden er net als andere signalen op dat de Amerikaanse economie het ergste achter de rug heeft. Maar gezien de verdere vermindering van de werkgelegenheid is van een krachtig herstel van de recessie nog geen sprake. Het ministerie van Arbeid waarschuwde gisteren voor te veel optimisme.

Het afgelopen jaar is het aantal werklozen in de VS met 30 procent gestegen tot 7,9 miljoen. Het aantal weken dat iemand gemiddeld werkloos thuis zit nam in diezelfde periode toe van 5,9 tot 8,8.