Tempelkwestie staat niet meer op de politieke agenda in India

De bouw van een hindoetempel in het Indiase tempeldorp Ayodhya, op de plaats waar in 1992 een moskee werd verwoest, staat tot het jaar 2004 niet meer op de agenda van de hindoepartij BJP, de grootste partij in de Indiase regeringscoalitie.

Dit heeft de partijpresident van de BJP, Jana Krishnamurty, gezegd.

Het besluit werd genomen onder druk van coalitiepartners van de BJP, die vinden dat de BJP gebonden is aan het regeerakkoord. Vorige week zei premier Atal Behari Vajpayee van de BJP al dat het Indiase Hooggerechtshof een oordeel moet vellen over wat er moet gebeuren op de plaats waar de moskee heeft gestaan. De toezegging van de partijpresident gaat nog een stap verder: de BJP zal het niet meer hebben over de zogeheten `Ram-mandir', althans tot 2004.

Voor de BJP is deze toezegging tamelijk radicaal. De partij werd groot dankzij de `Ayodhya-kwestie'. Voormannen van de partij, zoals de huidige minister van Binnenlandse Zaken L.K. Advani, waren indertijd nauw betrokken bij de onlusten, die er uiteindelijk toe leidden dat de moskee door fanatieke hindoes met de grond gelijk werd gemaakt. De moskee zou namelijk hebben gestaan op de plek waar de god Rama geboren was.

Sinds 1992 heeft de BJP gestreden voor de bouw van een tempel op die plek, wat de partij steeds een grote verkiezingswinst opleverde. Ook nu er verkiezingen zijn in de dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh, waarin Ayodhya ligt, werd algemeen verwacht dat de partij de Ayodhya-kwestie aan de orde zou stellen.

Maar de seculiere coalitiepartners van de BJP vonden dat de grootste regeringspartij helderheid moest verschaffen over haar standpunt, wat nu bij monde van de partijpresident is gebeurd.

De hindoe-extremistische VHP, die vorige week nog zei dat de bouw van de tempel hoe dan ook zal beginnen op 12 maart aanstaande, heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de BJP. Maar men heeft `begrip' voor het standpunt, waarmee nog niet is gezegd dat de VHP zich zal houden aan de toezegging van de BJP.