Oppositie wil af van president Venezuela omdat hij `gek' is

De Venezolaanse oppositiepartij Democratische Actie heeft het hooggerechtshof verzocht president Hugo Chavez wegens mentale incompetentie van zijn ambt te ontheffen. Terwijl Chavez-imitators in dwangbuizen voor camera's poseerden, presenteerde Rafael Marin, leider van de oppositiepartij, donderdag op de televisie zijn verzoek tot aftreden van de president die volgens hem ,,krankzinnig'' is.

Marin baseerde zich op rapporten van twee psychologische teams waarin een vergelijking werd geschetst met historische figuren als Idi Amin, Adolf Hitler, Benito Mussolini en Fidel Castro. Evenals zij zou Chavez zich autoritair en extreem agressief opstellen.

Chavez maakte onder andere naam met plannen om het presidentiële paleis in de hoofdstad Caracas om te bouwen tot universiteit voor de armen. Ook dreigde hij politieke opponenten in een raket de ruimte in te schieten.

Volgens de analyse van de psychologen is Chavez een leugenaar die lijdt aan grootheidswaanzin. Als voorbeeld noemen zij de vaak urenlange toespraken die de president op televisie houdt, wat irritatie opwekt bij de kijker die daardoor zijn soapseries mist. Dat de psychologen Chavez niet persoonlijk hebben ondervraagd, wordt afgedaan als niet belangrijk. ,,Jammer genoeg is het erg moeilijk om de president in een dwangbuis te hijsen en hem voor onderzoek op te nemen in een psychiatrische kliniek'', merkte Marin op voor het proestende publiek.

De grondwet van Venezuela maakt ontslag van de president wegens mentale onbekwaamheid mogelijk. De motie van Marin maakt evenwel weinig kans te worden aangenomen omdat deze eerst door het hooggerechtshof moet worden goedgekeurd. Bovendien is een meerderheid van stemmen in het Nationaal Parlement bijna uitgesloten.

De laatste maanden heeft Chávez ook meer serieuzere kritiek te verduren gekregen. De president en voormalige couppleger heeft dramatisch aan steun verloren en ook onder zijn loyale achterban wordt getwijfeld aan zijn competentie. Zo bestaat grote onvrede over een reeks vorig jaar aangenomen wetten die met name de herverdeling van land betreffen. De maatregelen werden per decreet geïmplementeerd, volgens Chávez om 's lands zorgelijke economie te redden van een ondergang, volgens critici evenwel een gevolg van zijn groeiend autoritaire dadendrang.

Steeds meer Venezolanen geloven dat de huidige economische crisis – de Venezolaanse olieprijs is het afgelopen jaar met 40 procent gezakt – door de eigenzinnige Chávez zelf in de hand is gewerkt.