MOORDENDE WERKING VAN STOFPADDESTOEL IN YUCATAN BETWIJFELD

De stofpaddestoel van de asteroïde van Yucatan was niet groot genoeg om de massale sterfte van planten en dieren, waaronder de dinosaurus, aan het einde van het Krijt te kunnen verklaren. Dit schrijft voormalig NASA-onderzoeker Kevin Pope in Geology van februari. Pope is een van de ontdekkers van de krater waar de asteroïde vijfenzestig miljoen jaar geleden insloeg. Onder geologen heeft zijn artikel veel stof doen opwaaien.

Pope schat de hoeveelheid hyperfijn, en dus vederlicht stof op minder dan honderd miljard kilo. Dat is maar één procent van de hoeveelheid die nodig is om de wereld voor enkele maanden in duister te hullen. Alleen stofkorrels met een diameter kleiner dan een micrometer kunnen namelijk lang in de stratosfeer blijven hangen. Daar kan het stof het zonlicht blokkeren voordat het de bladeren van planten en bomen bereikt. Als planten en bomen geen zonlicht en kooldioxide meer omzetten in zuurstof en suikers is bijna al het leven beroofd van `adem' en voeding.

Eerdere schattingen wezen op driehonderd biljoen kilo licht stof, bijna drieduizend keer zo veel. Daarbij werd het effect geschat van een ontploffing honderd miljoen keer zo krachtig als die van een atoombom, op basis van metingen aan de `paddestoel' van een atoombom. Pope baseert zich echter op de percentages stof in de aardlaag die de restanten van de inslag bevat.

Overigens zijn zowel de schattingen van de stofwolkaanhangers als die van Pope niet waterdicht. Harde metingen van het vrijgekomen stof met diameters kleiner dan een micrometer zijn namelijk niet voorhanden.

Momenteel voeren geologen nieuwe boringen uit op de plek van de inslag. De eerste aanwijzingen lijken erop te wijzen dat de asteroïde neerkwam op een ongelukkige plek. De aarde bevatte er veel carbonaat en sulfaat. De inslag zorgde hierdoor voor een grote uitstoot van zwavel en kooldioxide. De scenario's over de gevolgen daarvan lopen uiteen van een wereldwijde brand, tot een onzichtbare giftige damp die zich via de stratosfeer verspreidde.

    • Henk Klomp