Modern en zeer stabiel

Voor de roddelpers is er aan de Luxemburgse monarchie geen eer te behalen. Het rijkste land van Europa beschikt met groothertog Henri over hét voorbeeld van een moderne monarch. Intelligent, gelukkig getrouwd, en vader van vijf kinderen staat hij garant voor de stabiliteit van Luxemburg.

Luxemburg is eeuwenlang de speelbal geweest van buitenlandse partijen. In 1354 werd het gebied door de Duitse keizer Karel IV tot hertogdom verheven en werd het een onderdeel van het Duitse Keizerrijk. In 1795 veroverde Napoleon Luxemburg en werd het hertogdom een provincie van Frankrijk. In 1815 wordt op het Congres van Wenen besloten van Luxemburg weer een hertogdom te maken, dat wordt toegewezen aan koning Willem I van Nederland. Pas in 1839 wordt Luxemburg erkend als een soeverein groothertogdom, dat echter wel onderdeel blijft van het Nederlandse koningshuis. In 1890 komt hier een einde aan omdat koning Willem III geen mannelijke erfopvolgers heeft. Adolphe van Nassau Weilburg, een Duitse neef van Willem III, wordt aangewezen als groothertog van Luxemburg.

In de Eerste Wereldoorlog wordt het land bezet door de Duitsers; de pro-Duitse gevoelens van de toen regerende groothertogin Marie Adelaïde leiden na de oorlog tot een volksopstand. Even is Luxemburg een republiek, maar al snel besluiten de Luxemburgers dat zij toch een monarch willen en wordt Charlotte, zus van Marie Adelaïde, tot groothertogin benoemd. Zij keerde zich tijdens de Tweede Wereldoorlog fel tegen de Duitsers. Haar zoon Jean, die tot voor anderhalf jaar geleden groothertog was, heeft zelfs meegevochten tijdens de invasie van de geallieerden in Normandië.

Spanning binnen de familie ontstaat pas weer wanneer Jeans zoon Henri de uit Cuba gevluchte Maria Teresa kiest als zijn toekomstige echtgenote. Jean wil dat zijn zoon trouwde met iemand van adel, Henri zegt daarop desnoods afstand te doen van de troon. Wannneer blijkt dat Maria Teresa enthousiast wordt omarmd door de Luxemburgse bevolking, laat haar schoonvader zijn verzet snel varen.

    • Marcella Breedeveld