`Korthals onjuist geïnformeerd over schikking'

Het College van procureurs-generaal heeft deze week in een brief aan minister Korthals (Justitie) een onjuiste voorstelling van zaken gegeven over de schikking met het Alphense bedrijf Vos BV inzake de levering van verontreinigde medicinale glycerine, die in 1995 leidde tot de dood van minstens 60 kinderen in Haïti. Deze beschuldiging uit de Soester advocaat J. van der Wolf, die onlangs namens de ouders van 34 overleden kinderen een klaagschrift tegen de schikking indiende bij het Haagse hof.

Volgens de brief zou Van der Wolf eind 2000 in een telefoongesprek met het Haagse openbaar ministerie hebben laten weten geen klaagschrift tegen een schikking te zullen indienen. Van der Wolf ontkent dit tegenover deze krant ten stelligste. ,,Ik heb dat niet gezegd. Op geen enkele manier heb ik op dat moment uitdrukkelijk afstand gedaan van de mogelijkheid om beklag te doen'', zegt de Soester advocaat, die bevestigt dat er telefonisch contact was.

Uit de brief van de procureurs-generaal blijkt dat het Haagse OM de kennisgeving van geen verdere vervolging van Vos BV direct op 30 november vorig jaar liet uitgaan ,,juist gelet op hetgeen de Nederlandse advocaat aan de officier van justitie had laten weten''. Volgens de brief, ondertekend door voorzitter J.L. de Wijkerslooth, zou de schikking met Vos BV daarom onomkeerbaar zijn. Minister Korthals gaf eerder aan dat beklag kon worden gedaan, toen de Tweede Kamer zich over de schikking verontwaardigd toonde.

De procureurs-generaal beweren in hun brief dat de advocaat ,,in de gelegenheid is gesteld'' aan het Haagse OM te laten weten of hij een klaagschrift tegen een schikking zou indienen. Ook dit spreekt Van der Wolf tegen. ,,Ik heb de schikking van de krant moeten vernemen.'' Van der Wolf wijst erop dat hij het Haagse OM reeds eind december 1998 schriftelijk liet weten hem ,,onverwijld'' mededeling te doen van de datum waarop Vos BV aan de voorwaarden van een eventueel aan te bieden schikking zou voldoen. Dat is volgens Van der Wolf echter niet gebeurd.

Het Haagse OM had hem in een brief eind 2000 alleen laten weten dat het op een schikking met Vos BV zou aansturen. Het Haagse Hof, dat zich nog over het klaagschrift tegen de schikking moet uitspreken, kan het OM opdragen alsnog strafvervolging tegen Vos BV of zijn leiding in te stellen. Het Haagse Hof heeft Van der Wolf intussen laten weten dat over zijn klaagschrift aan de advocaat-generaal om advies is gevraagd, wat een gebruikelijke procedure is.

    • Hans Buddingh'