Kan de Postbank failliet?

Ik weet dat je per bank verzekerd bent tot 40.000 gulden voor het geval de bank failliet gaat. Geldt dit voor mijn lopende rekening en spaarrekening, en voor de beleggingsfondsen en aandelen bij je bank? Ik heb op een gewone Postbankgiro 1.500 euro. Verder 2.500 euro in een beleggingsfonds, 2.500 euro in een ander fonds en 13.000 euro in het obligatiefonds. Daarbij nog aandelen ING, Ahold en DSM, ieder ter waarde van 4.000 euro.

De kans dat de Postbank failliet gaat, acht ik zeer klein, maar toch wil ik het volgende weten. Is het slimmer om het deel boven de 40.000 gulden naar een andere bank over te zetten? En dan eventueel nog een keer? Ik vind het zo onoverzichtelijk om verschillende banken te hebben.

(Rita P.)

U doelt op de collectieve garantieregeling (CGR). Het kan gebeuren dat een bank niet in staat is de ingelegde gelden terug te betalen. Dan treedt de CGR in werking. Deze beschermt particulieren en kleine ondernemingen en voorziet in terugbetaling van maximaal 20.000 euro per rekeninghouder per bank.

Ook beleggers komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 20.000 euro als een Nederlandse bank bijvoorbeeld de voor hen bewaarde effecten niet terug kan geven. Een persoon kan dus maximaal 40.000 euro compensatie krijgen, wanneer hij zowel belegger als rekeninghouder is.

De Nederlandsche Bank (DNB) zorgt voor de terugbetaling en slaat de kosten om over de banken. Als iemand na de uitkering, nog steeds een vordering op zijn bank heeft, kan hij die indienen bij de curator. De uitkering geldt per rekeninghouder (niet per rekening!) per bank en daarnaast per belegger, per bank. Het aantal rekeningen per bank is dus niet belangrijk. Een saldo op een `en/of'-rekening wordt gelijk verdeeld onder de rekeninghouders.

De effecteninstellingen die niet tevens kredietinstelling (bank) zijn, nemen deel aan de Beleggerscompensatieregeling. Deze wordt uitgevoerd door de Stichting Toezicht Effectenverkeer en biedt op dezelfde voet als de CGR bescherming aan beleggers. Uw spaarsaldo is dus helemaal beschermd, maar het effectendepot niet. Of u juist daarom uw positie moet spreiden over meerdere banken, lijkt mij zeer overdreven. Tenzij u daardoor rustiger slaapt.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld

    • Adriaan Hiele