Kabinet akkoord met oplossing frequenties

De zittende radiozenders mogen hun huidige frequentie tot september 2003 behouden. Dat heeft het kabinet gisteren besloten op voorstel van de staatsecretarissen Van der Ploeg en De Vries. De beslissing over de definitieve verdeling wordt daarmee opnieuw uitgesteld en overgelaten aan een volgend kabinet.

Ook worden er twee nieuwe zenders aan het landelijke bestel toegevoegd. Zij kunnen een frequentie bemachtigen op basis van een bedrijfseconomische toets. Ook de huidige positie van deze zenders op de middengolf speelt een rol.

Het kabinet hoopt 15 miljoen euro te kunnen krijgen voor de verlenging van de vergunning voor de zenders. Van der Ploeg sprak in dit verband van een ,,een redelijke prijs''.

Het totale bedrag is vijf tot zes keer zoveel als de zenders nu betalen. Daarbij moet wel in aanmerking worden genomen dat het bereik van de FM-zenders onder de luisteraars zal worden verdubbeld.

Hoeveel elke zender precies gaat betalen, wordt bepaald aan de hand van het winstpercentage. Van der Ploeg hamerde erop dat de zenders geen enkel recht kunnen ontlenen aan het feit dat ze nu hun frequentie behouden of krijgen voor de verdeling in 2003.