IND-chef erkent te lange wachttijd buitenlanders

Mensen uit een niet-westers land die met een Nederlander trouwen, moeten te lang wachten op hun `Machtiging tot voorlopig verblijf'. Dat zegt D. Schoof, hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De termijn is nu op drie maanden vastgesteld, maar wordt in de praktijk vaak ruimschoots overschreden en kan tot zes of zelfs twaalf maanden oplopen.

zie pagina 25