Hoofddoekjes 3

Leo Prick zit (`Geen burqa', 12 januari) goed fout wat betreft de doelstelling van het openbaar onderwijs en niet alleen hij. Weleens gehoord van de leus `onverdeeld naar de openbare lagere school'? Dat is namelijk de achterliggende gedachte van het openbare onderwijs: onderwijs voor iedereen, ongeacht welk geloof of levensovertuiging je aanhangt.

Prick zet iedereen in een hokje, zodat er geen uitwisseling tot stand komt en we elkaars mening nooit leren kennen. Een typisch, maar hardnekkig misverstand wordt weereens bevestigd. Openbaar is niet hetzelfde als alleen voor kinderen (en ouders) die geen geloof hebben, met andere woorden: heiden of ketters. Op mijn openbare school werd godsdienstonderwijs gegeven en ouders bepaalden of hun kind daaraan meedeed. Op een openbare school mag je een kruisje om je nek dragen, of een davidsster, of een keppeltje. Mijn moeder (geboren in 1913) zat op een openbare school waar de joodse kinde!ren per dag een half uur langer les kregen, zodat ze op zaterdag en andere joodse feestdagen vrij konden zijn.

Openbaar onderwijs wordt niet `gefundamentaliseerd' door hoofddoekjes te accepteren, net zomin als het openbaar onderwijs in mijn moeders tijd georthodoxeerd werd. Het kan zo boeiend zijn om van elkaars meningen/overtuigingen te leren.

    • Lies Gezang