Hervorming van parlement China bepleit

De vooraanstaande Chinese academicus Hu Angang heeft zich uitgesproken voor een ingrijpende hervorming van China's parlement, het Nationale Volkscongres.

Hij deed dat in een interview met het Britse persbureau Reuters dat gisteren werd gepubliceerd. Zijn opmerkingen komen ruim een maand voor de jaarlijkse zitting van het Nationale Volkscongres, die in maart begint.

Hu heeft de leiding heeft over het Centrum voor Studie van China, dat valt onder de gerenommeerde Chinese Academie voor Wetenschappen. Hij heeft vooral kritiek op de gebrekkige openheid en op de onevenredige vertegenwoordiging van boeren in het 3.000 leden tellende Volkscongres. Hij noemde het Volkscongres in zijn huidige vorm een `bejaardentehuis voor jaknikkers'.

Het Volkscongres vervult officieel de rol van hoogste wetgevende instantie, maar in feite is de jaarlijkse bijeenkomst niet meer dan een eindeloze serie sessies waarin het beleid van de communistische partij vrijwel unaniem wordt goedgekeurd. De leden worden niet gekozen, maar benoemd. Het gaat vaak om erebaantjes voor het hoogbejaarde partijkader dat zo voor zijn loyaliteit aan staat en partij wordt beloond. Het Volkscongres heeft nog nooit een overheidsvoorstel verworpen.

Hu wijst erop dat landbouwhervormingen dit jaar hoog op de agenda van het Volkscongres staan, maar dat boeren in het orgaan zijn ondervertegenwoordigd. De internationale concurrentiepositie van de Chinese landbouwsector is in veel sectoren zeer zwak, een probleem dat met China's lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie WTO pijnlijk duidelijk aan de oppervlakte dreigt te komen. Hu zegt dat slechts een op de vier leden van het Volkscongres een boerenachtergrond heeft, terwijl meer dan tweederde van de nationale bevolking uit boeren bestaat.

Hu pleit er voor ambtenaren en ex-ambtenaren uit te sluiten van het lidmaatschap van het Volkscongres, om te voorkomen dat het orgaan dichtslibt met hoogbejaarde partijbonzen. Ook pleit hij voor meer zeggenschap over de overheidsuitgaven. Ook vindt hij dat overheidsinstanties tegenover het Volkscongres openlijk verantwoording moeten afleggen over de effectiviteit van corruptiebestrijding door staatsorganen.

China's president Jiang Zemin noemt wijdverbreide corruptie een bedreiging die de steun voor de communistische partij in China dreigt te ondermijnen.