Haarscheurtje in reactor Petten

Er zit een scheurtje in het vat van de hogefluxreactor van de Nuclear Research & Consultancy Groupe (NRG) in Petten. Het scheurtje is echter zo klein, dat er geen gevaar is voor het vrijkomen van radioactiviteit, zo stellen woordvoerders van het bedrijf.

Het scheurtje is veertig millimeter lang en twintig millimeter dik en bevindt zich inwendig in de aluminiumwand van het vat, de kern van de hogefluxreactor. Het betreft een met het oog onzichtbaar ,,lasdefect'' ontstaan bij de vervaardiging van het vat. Het bestaan van het lasdefect is al bekend sinds 1984, toen het vat werd geplaatst als opvolger van het eerste Pettense reactorvat, dat ruim twintig jaar dienst had gedaan.

Om de drie jaar voert NRG inspectie uit op onder meer het scheurtje door middel van ultrasoontechniek, dat wil zeggen dat uit een echo de grootte van de scheur wordt afgeleid. Afgelopen zomer werd voor het eerst een meer verfijnde, digitale techniek gebruikt die onder andere ruis onderdrukt. Uit deze inspectie bleek dat het scheurtje ,,iets groter'' is geworden, aldus Bob van der Schaaf, hoofd van de groep materialen, monitoring en inspectie van NRG. Hoe veel het scheurtje groter is geworden, kon volgens hem niet worden vastgesteld. Wel is de omvang van het scheurtje ,,toelaatbaar'', aldus Van der Schaaf. De wand van het vat ter plaatse is vijftig millimeter dik. ,,Dit scheurtje blijft ruim binnen de marges. Het bestaan van zulke lasdefecten is normaal, zoals ook in vliegtuigen en auto's.''

NRG heeft de reactor na het periodieke onderhoud afgelopen zomer weer opgestart. De Kern Fysische Dienst (KFD) van het ministerie van VROM, die de vergunning verleent, deed een ,,dringend verzoek'' om daarmee te wachten. Dat verzoek werd door NRG niet opgevolgd. Volgens een woordvoerder van de KFD is hierover later ,,ernstig gesproken''. Ook is besloten de meting komende zomer te herhalen, twee jaar eerder dan gepland. Achteraf is door de Inspectie vastgesteld dat de reactor ,,niet ten onrechte'' weer was opgestart, aldus de woordvoerder. Burgemeester A. van Apeldoorn-Pruijt van de gemeente Zijpe, waaronder Petten valt, heeft gisteren opheldering gevraagd van het NRG en van minister Pronk.