Goed doen en goed verdienen

Verdienen met een schoon geweten. De duurzame beleggingsfondsen doen het beter dan de traditionele. Ook het grote geld toont nu interesse

Goed doen en goed verdienen, gaat dat wel samen? Als het om beleggen gaat, kan het. Het afgelopen jaar presteerden aandelenfondsen die beleggen in duurzaam werkende bedrijven gemiddeld beter dan traditionele aandelenfondsen, constateerde H. Kleeven, fondsmanager duurzame beleggingsfondsen Postbank/ING, afgelopen maand in een column op de website www.duurzaam-beleggen.nl.

Kleeven becijfert dat een mandje met traditionele beleggingsfondsen (zoals ING Global, Robeco, Delta Lloyd Investment Fund) vorig jaar een negatief rendement behaalde van bijna 17 procent, terwijl een mandje duurzame beleggingsfondsen (zoals ASN Aandelenfonds, ING Bank Duurzaam Rendement) uitkwam op min 13,3 procent bleef. Absolute uitschieter is het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, met een negatief rendement van minder dan 2 procent.

Duurzame vermogensbeheerders sluiten doorgaans specifieke bedrijfstakken, zoals de wapenindustrie en tabaksproducenten, uit van hun beleggingen en concentreren zich op bedrijven met een beter sociaal-maatschappelijk gedrag op punten als milieu-, mensenrechten- en sociaal beleid. Op basis van deze selectiecriteria vormen zij een groep bedrijven, waaruit zij kunnen kiezen voor hun beleggingen. Kleeven:,,Je komt nog steeds een hoop mensen tegen die cynisch of sceptisch zijn over duurzaam beleggen en zeggen: jullie sluiten bepaalde sectoren uit, dus jullie gaan het slechter doen.' De cijfers van vorig jaar bewijzen het tegendeel, vindt Kleeven. Terwijl de duurzame vermogensbeheerders het afgelopen jaar op het eerste gezicht zelfs een achterstand hadden, filosofeert hij. Geen tabak bijvoorbeeld, een bedrijfstak die na 11 september als een veilige haven voor beleggers gold.

Waarom deden de duurzame beleggers het dan toch beter? ,,Over anderen kan ik niet oordelen', zegt Kleeven. ,,Voor onze eigen fondsen heb ik maar twee verklaringen. Of wij zijn betere beleggers, maar dat ga ik niet beamen. Of het is het gevolg van de keuze voor sociaal-maatschappelijke bedrijven.' Doordat de belegger zijn aandacht over minder bedrijven hoeft te verdelen, zegt Kleeven, kan hij deze bedrijven beter beoordelen en wellicht betere beleggingskeuzes maken. Maar om op basis van één jaar te zeggen dat duurzame beleggingen het beter doen, gaat Kleeven te ver. ,,Daarvoor moet je cijfers over bijvoorbeeld vijf jaar vergelijken.'

De vraag of duurzame beleggingen op langere termijn tenminste een gelijk, of wellicht zelfs beter rendement opleveren dan ,,gewone' aandelenbeleggingen is een heet hangijzer in de financiële wereld. Met name pensioenfondsen worden door de vakbeweging aangemoedigd meer aandacht te geven aan ethische criteria bij hun beleggingsbeslissingen. De twee allergrootste pensioenfondsen, ABP (onderwijs en overheid) en PGGM (zorg en welzijn), experimenteren met duurzame beleggingsportefeuilles ter waarde van meer dan 200 miljoen euro en ruim 125 miljoen.

De belangstelling van professionele beleggers voor duurzame beleggingen was voor ING reden om voor hen een apart duurzaam beleggingsfonds op te zetten. Ook vermogensbeheerder J. Bresser van verzekeraar Delta Lloyd, die de beleggingen doet van het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, merkt de interesse van het grote geld. Hij rekent dit jaar op een vermogensgroei van 50 procent. Ook andere banken dan Triodos willen het Meerwaardefonds in hun verkoopschappen leggen. Heel voorzichtig zetten ook professionele beleggers stappen in zijn richting, zegt Bresser. Het Meerwaardefonds is een samenwerking van Triodos Bank en Delta Lloyd. De bank, een pionier in groene en duurzame financieringen, doet de selectie van de duurzame aandelen waaruit de beleggers van Delta Lloyd vervolgens hun keuze kunnen maken. Eind 2001 was het belegd vermogen 26,5 miljoen euro. Het relatief hoge rendement over 2001 schrijft Bresser aan een aantal factoren toe. Allereerst hield het fonds, in verband met de onzekerheden en risico's op de aandelenmarkten, consequent een hoog percentage liquiditeiten aan, dat in het vierde kwartaal opliep tot bijna 20 procent van het vermogen. Beleggingsfondsen hebben normaliter hooguit een paar procent in kas.

Verder waren de beleggers succesvol met bepaalde Amerikaanse financiële instellingen, zoals Freddie Mac en Fannie Mae, die dankzij speciale garanties van de overheid relatief risicoloze kredietportefeuilles hebben. Het percentage liquiditeiten is nog steeds hoog, bijna veertien procent. Het geld dat nieuwe beleggers aan het fonds toevertrouwen wil Bresser, gezien de koersfluctuaties, nog steeds niet meteen in aandelen omzetten. Voor mensen die hun geld aan duurzame beleggingsfondsen toevertrouwen en een langere horizon hebben, moet je meer dan gemiddeld zorgzaam zijn, vindt hij.

Gerectificeerd

Duurzame fondsen

In het overzicht van duurzame fondsen bij het artikel Goed doen en goed verdienen (zaterdag 2 februari, pagina 19) staat ING Bank duurzaam rendement twee keer vermeld, een keer met een rendement van -13,1 %, en een keer met -15,9 %. Dit laatste percentage hoort bij het ASN Aandelenfonds.

    • Menno Tamminga