Een geluk bij een ongeluk

Ik concludeer dat u een voorstander bent van het zelf opbouwen en beheren van een pensioenreserve door niet-werknemers. Mijn pensioenadviseur, die onlangs een offerte uitbracht, vindt uw antwoord kortzichtig, omdat u geen rekening houdt met de behoefte aan een nabestaandenpensioen. U doet mij een plezier door aan te geven wat een mogelijkheid is om enerzijds je pensioen bij elkaar te sparen of beleggen en tegelijkertijd te voorkomen dat mijn partner en kinderen in armoede achterblijven na mijn overlijden.

(H. F.)

Het antwoord is simpel: sluit een passende overlijdensrisicoverzekering. Zo dek je dergelijke risico's af. Het is een goedkope polis met een fantastische uitkering, op maat van de achterblijvers. Die is na overlijden een geluk bij een ongeluk, als het ware. Het klinkt hard en kil, maar het is de werkelijkheid van alle dag. Los van de spoedeisende risicodekking kunt u in alle rust bouwen aan een oudedagsreserve. Maar regelt u uw oude dag via bijvoorbeeld een lijfrentepolis, dan sluit u een contract met een verzekeraar. U betaalt (aftrekbare) premies in ruil voor een uitkering.

Na uw overlijden vervalt de opgebouwde polisreserve aan de maatschappij en niet aan uw nabestaanden. Dat leed verzacht de verzekeraar door in de lijfrentepolis een standaarddekking voor overlijden in te bouwen. Strikt nodig is dat niet, dit kan immers in een aparte verzekering, en bovendien is een standaarddekking geen royaal maatwerk.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld

    • Adriaan Hiele