Cementfabriek is vuiler dan alle afvalovens

De vergunning die cementfabriek ENCI in Maastricht heeft om afval te verbranden, is zó ruim dat ENCI méér verontreinigende stoffen mag uitstoten dan alle elf afvalverbranders (AVI's) in Nederland samen.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. De grote uitstoot is mogelijk omdat de provincie Limburg bij het opstellen van de vergunning in 1998 voor de meeste stoffen geen plafond heeft gesteld aan de totale hoeveelheid die door de schoorsteen gaat.

De Milieufederatie Limburg eist dat de provincie Limburg de milieuvergunning aanscherpt. Adjunct-directeur H. Bemelmans van de Milieufederatie: ,,De vergunning bepaalt alleen de maximum concentraties zware metalen, dioxines en PAK's die de schoorsteen uit mogen. ENCI produceert – in tegenstelling tot AVI's – echter zóveel rookgas dat deze stoffen sterk verdund worden. Dat houdt de concentraties laag, maar alles bij elkaar komt er jaarlijks toch een grote hoeveelheid verontreiniging uit de pijp.'' De Milieufederatie vraagt de provincie de discussie over de milieuvoorwaarden te heropenen.

ENCI benadrukt dat voor de meeste stoffen niet de volle ruimte van de vergunning gebruikt wordt. Uit een vergelijking van de emissiegegevens uit 1999 van ENCI en de Vereniging van Afvalverbranders (VVAV) blijkt echter dat de daadwerkelijke uitstoot door ENCI inderdaad de uitstoot van alle elf AVI's samen evenaart. Het gaat daarbij om stikstofoxide, zwaveldioxide, stof en zware metalen, zoals kwik en cadmium.

In tegenstelling tot AVI's beschikt ENCI niet over een rookgasreiniging. Het bedrijf heeft enkel een stoffilter.

De cementoven wordt daarentegen wel in toenemende mate gebruikt voor de verbranding van industrieel afval, zoals kwikhoudend zuiveringsslib en fluorhoudend afval van de baksteenindustrie.

De cementoven is voor bedrijven en overheden die van afval af moeten, een goedkoop alternatief voor de dure verbranding in AVI's.

Gedeputeerde M. Hofman (CDA/Milieu) ziet geen aanleiding de vergunning onmiddellijk te wijzigen. Hofman: ,,De vergunning is in 1998 na een MER-procedure verstrekt. Daar was iedereen het toen mee eens. Volgens planning kan de vergunning in 2003 herzien worden.''

    • Joep Dohmen