Bouwregels straks beter afgestemd

Het kabinet heeft gisteren besloten bouwregels beter op elkaar af te stemmen. De ingreep moet burgers en ondernemers duidelijkheid geven in de vergunningenbrij die vaak nodig is voor bouw of gebruik van een gebouw. Het rapport Geregeld bouwen, dat in samenwerking met de bouwwereld is opgesteld, geldt hiervoor als leidraad. Voor een project moeten bijvoorbeeld een milieuvergunning, bouwvergunning, gebruiksvergunning en een exploitatievergunning horeca worden aangevraagd. De procedures hiervoor zijn verschillend en zelfs de inhoudelijke eisen kunnen met elkaar in strijd zijn. Het is al langer kabinetsbeleid om het aantal bouwregels te verminderen. Dit moet mensen minder rompslomp opleveren. Het scheelt ze ook geld.