Boeken en foto's

Boekenliefhebbers met koninlijke interesse mogen prins Bernhard dankbaar zijn. Hij is eigenlijk het enige lid van het koninklijk huis dat er werkelijk in is geslaagd om biografen en anderen voor zijn handel en wandel te interesseren. Dat leidde achtereenvolgens tot de observaties over de affaire-Greet Hofmans in H.J.A. Hoflands Tegels lichten (1972) en een serie andere boeken waarin Bernhard een hoofdrol speelde: Van de prins geen kwaad (1982) van Gerard Mulder en Hugo Arlmans (1982), Prins Bernhard. Een politieke biografie 1911-1986 (1986) van Wim Klinkenberg, De Prins-gemaal (1992) van Harry van Wijnen. J.G. Kikkert wijdde niet alleen Bernhard. Een leven als een prins aan hem, maar schreef ook Crisis op Soestdijk. Nederland als bananenmonarchie (Papieren Tijger, 14,74 euro), een boek waarvoor hij pas na lang zoeken in 1996 een uitgever kon vinden. Vorig jaar nog publiceerde de Amerikaanse journalist Daniel Schorr zijn memoires, Staying Tuned: A Life in Journalism (Pocket Books USA, 34,07 euro) over hoe hij de primeur over de Hofmanstroebelen in 1952 niet publiceerde.

De meeste leden van het koninklijk huis moeten het doen met een biografie door J.G. Kikkert, de man die de geschiedschrijving van de twintigste-eeuwse Oranjes als een persoonlijke missie lijkt te beschouwen. Hij schreef onder meer: Wilhelmina. Vorstin tussen verleden en toekomst (1987), Juliana 80 jaar (1989) en Beatrix. Mens en majesteit (1998). Onlangs publiceerde hij een samenvattend boek over alle Oranjes onder de titel Oranje bitter, oranje boven (Aspekt, 22,66 euro).

Waarschijnlijk het meest geprezen geschiedenisboek over het koninklijk huis van de laatste jaren is de tweedelige biografie van Koningin Wilhelmina (De jonge Koningin (Balans, 26,99 euro) en Krijgshaftig in een vormeloze jas (31,53 euro)) van Cees Fasseur. De symbolische zeggingskracht van het Oranjehuis werd vorig jaar onderzocht door Coos Huijsen in De Oranjemythe. Een postmodern fenomeen (Europese Bibliotheek, 21 euro). Vorige maand zou De monarchie. Staatsrecht, volksgunst en het Huis van Oranje (Prometheus, 15,50 euro) verschijnen maar de auteurs H.J. Schoo en Remco Meijer wilden een hoofdstuk Máxima toevoegen en stelden de uitgave uit tot vorige week. Al eerder publiceerde Jaap van Osta Het theater van de staat. Oranje, Windsor en de moderne monarchie (Wereldbibliotheek, 17,92 euro).

Het voornaamste boek over kroonprins Willem-Alexander is het al zeventien jaar geleden verschenen Alexander. Een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag van Renate Rubinstein. Het afgelopen jaar is er al meer gepubliceerd over zijn verloofde, Máxima Zorreguieta, zoals in het recente Argentinië. Het land van Máxima (Prometheus, 14,49 euro) van de (ex-)correspondenten Ineke Holtwijk, Roel Janssen en Jan van der Putten. Haar achtergrond en die van haar familie worden verder belicht in Jan Thielens Zorreguieta (Mets & Schilt, 13,52 euro) en in Militair geweld burgerlijke verantwoordelijkheid (Sdu, 15,56 euro), het officiële rapport van hoogleraar Michel Baud dat leidde tot het niet uitnodigen van Jorge Zorreguieta, de vader van Máxima, voor de bruiloft. Journalist René ter Steege publiceerde vorig jaar Máxima. Dochter van Argentinië (Van Gennep, 13,56 euro).

Pas bij het twintigjarig regeringsjubileum van Beatrix, in het voorjaar van 2000, ontstond er een kleine stroom boeken over de monarchie en de wijze waarop Beatrix haar huis bestiert: Aan het Hof van Remco Meijer (Bert Bakker, 16,56 euro), Beatrix. Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin van Redmar Kooistra en Stephan Koole (Prometheus, 12,93 euro) en De macht van de kroon van Harry van Wijnen (Balans, 17,02 euro), het vervolg op zijn Van de macht des konings uit 1975. Onlangs publiceerde Van Wijnen, oud-redacteur van NRC Handelsblad, Memo's voor Máxima (Balans, 9 euro), een `kleine cursus staatkunde'. Tot de weinig pretentieuze uitgaven rond het Koninklijk huwelijk behoren verder titels als Reinildis van Ditzhuyzens Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek (Gottmer & Becht, 15,88 euro) en F. Luebs Máxima on tour. De mooiste foto's van de zestien bezoeken (Het Spectrum, 12,50 euro).

Alleen titels waarbij uitgever en prijs worden vermeld zijn nog leverbaar

    • Arjen Fortuin