België dreigt om toegang IJzeren Rijn

België dreigt met juridische stappen tegen Nederland wegens het conflict over het weer openstellen van de IJzeren Rijn, de spoorweg tussen de haven van Antwerpen en Duitsland die deels over Nederlands grondgebied loopt. Minister Isabelle Durant (Mobiliteit en Transport) heeft dit in het Belgische parlement gezegd.

Durant reageerde eergisteren zeer gepikeerd over de weigering van Nederland vanaf eind 2001 tijdelijk enkele goederentreinen per dag over het historische tracé te laten rijden in afwachting van de aanleg van een gedeeltelijk nieuw tracé. Zij verwees naar een bijna twee jaar overeengekomen memorandum, waarin minister Tineke Netelenbos (Verkeer) hierover een toezegging had gedaan. Minister Durant is het ook oneens met Nederland over wie voor de kosten van het weer in gebruiknemen van de IJzeren Rijn moet opdraaien.

Deze week schreef Netelenbos aan de Tweede Kamer dat het tijdelijk rijden over het tracé door Limburgs natuurgebied ,,liefst geheel komt te vervallen''.

Vorig jaar november al liet Netelenbos de voorbereidingen voor het tijdelijk gebruik van de spoorlijn opschorten. De Vlaamse minister-president Patrick Dewael liet deze week via zijn woordvoerder weten dat hierdoor de vriendschap tussen Nederland en Belgie ,,onder druk'' komt.

Minister Durant noemde het ,,voor ons heel belangrijk dat het memorandum gerespecteerd wordt''. Zij zei ook dinsdag met de Nederlandse overheden contact te hebben gehad over de kwestie. ,,Voorts heb ik meegedeeld dat wij de juridische piste zullen onderzoeken, omdat wij niet in de situatie willen blijven verkeren waarin er niets beweegt'', aldus Durant in het Belgische parlement.

Volgens haar woordvoerder zou er onder meer naar oude Belgisch-Nederlandse verdragen worden gekeken.