Zwaailicht voor artsen moet verdwijnen

Het voeren van een zwaailicht of sirene door huisartsen mag alleen nog op speciaal daarvoor bedoelde gele auto's met de aanduiding `ambulance'. Huisartsen in avond-, nacht- en weekenddienst worden zo beter herkenbaar in het verkeer, vinden de ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Verkeer.

Huisartsen in de verschillende regio's voeren nu zwaailichten en sirenes op gewone auto's. Volgens Binnenlandse Zaken komt dat de herkenbaarheid van huisartsen niet ten goede. Een uniform uiterlijk van de auto moet bovendien de status van de arts verduidelijken. Op die manier is te zien dat deze tot de ambulancedienstverlening behoort. Bestaande `gewone' auto's mogen met ambulancekleuren overgespoten worden.

Er zijn nu geen regels die bepalen in welke gevallen de sirenes of zwaailichten mogen worden gebruikt. Volgens het ministerie moet dat ook veranderen.

Woordvoerder F. Seegers van de Landelijke Huisartsen Vereniging vindt dat het huidige gebruik van zwaailichten en sirenes over het algemeen veel verwarring schept. Hij verwacht dat huisartsen enthousiast zullen zijn over de nieuwe regelingen.

De chauffeur van een `ambulance' dient een cursus te volgen om de auto op verantwoorde manier te besturen. Vooral bij spoedgevallen, als de ambulance zich sneller door het verkeer beweegt, is dit van belang, meent Seegers.

Het gebruik van de ambulances is alleen verplicht bij de ongeveer tachtig huisartsenposten in Nederland. Hierin draait een aantal huisartsen samen de speciale diensten in een regio.