Teeven niet in Kamer

De Amsterdamse officier van justitie F. Teeven is door een regionale verkiezingscommissie van Leefbaar Nederland op een onverkiesbare plaats gezet op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Teeven had zich twee weken geleden beschikbaar gesteld als kandidaat voor het district Den Helder, dat volgens het interne districtenstelsel van Leefbaar Nederland de negende Kamerzetel zou behalen.

Gistermiddag hoorde Teeven dat de districtscommissie hem een plek onder de regionale kandidaat F. Schirris heeft gegeven. Voorzitter van de districtscommissie H.J. Verboom: ,,Allebei de kandidaten waren goed. Teeven had alleen iets minder dossierkennis over het verkiezingsprogramma dan Schirris.''

Teeven: ,,Dit is een snelle politieke dood.'' Campagneleider K. van de Linden: ,,Dat is helemaal niet gezegd.

De kandidatenlijst van Den Helder wordt net als de andere achttien lijsten nog voorgelegd aan de leden van het district, aan het bestuur en aan de Algemene Ledenvergadering. De kans is aanwezig dat Teeven dan alsnog bovenaan komt.''

Teeven zegt lid te blijven van Leefbaar Nederland, ook als hij na deze verkiezingen niet in de Tweede Kamer komt.