Spoorwegen zetten extra treinen in

De Nederlandse Spoorwegen zetten morgen meer en extra lange treinen in om belangstellenden voor het koninklijk huwelijk naar Amsterdam te vervoeren.

Voor acht uur 's ochtends rijdt een aantal extra treinen uit de richtingen Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Den Helder, Enkhuizen, Amersfoort, Lelystad Centrum, Eindhoven en Utrecht Centraal naar Amsterdam Centraal.

Na acht uur geldt de gewone zaterdagse dienstregeling. Wel zijn de treinen dan langer dan gebruikelijk. NS denkt hierdoor bijna 35 procent meer reizigers te kunnen vervoeren, maar sluit niet uit dat er, doordat veel mensen tegelijk willen reizen, toch vertragingen kunnen optreden.

Om de treindienst minder kwetsbaar te maken, is Amsterdam Centraal opgedeeld in vier deelgebieden. Treinen vertrekken alleen in de richting waar ze vandaan zijn gekomen, waardoor ze elkaar niet hoeven te kruisen. Met deze maatregelen hoopt NS te voorkomen dat er een domino-effect ontstaat als er ergens vertraging optreedt.

NS is uitgegaan van de schattingen van de bezoekersaantallen van de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft berekend dat 140.000 tot 190.000 mensen van buiten de hoofdstad naar het huwelijk komen. Een derde van die mensen zou met de trein willen komen.

Het is de eerste keer na de voor NS rampzalig verlopen Koninginnedag vorig jaar dat Amsterdam Centraal dit soort bezoekersaantallen te verwerken krijgt. Op Koninginnedag 2001 ontstond totale chaos op Amsterdam Centraal nadat NS er niet in was geslaagd de treinenloop, die 's middags wegens wangedrag van reizigers was stilgelegd, weer op gang te krijgen. Onder meer communicatieproblemen tussen verschillende onderdelen van NS waren er de oorzaak van dat duizenden vermoeide feestgangers zich aan het einde van de dag geconfronteerd zagen met een afgesloten Centraal Station. Er ontstonden rellen en sommige feestvierders konden pas tegen het ochtendgloren weer naar huis.