Sentiemetaal voor Tineke

Weet jij wiens huid mij vredig maakt

en al mijn zorgen doet verdwijnen

als jij door mij wordt aangeraakt:

de jouwe of de mijne?

Welk zenuwstruikje reikt van hand

naar hand om vol vertrouwen

te aaien aan mijn binnenkant:

het mijne of het jouwe?

En weet je welke woorden zouden

met vijanden hetzelfde kunnen

zodat ze van elkaar gaan houden:

de onze of de hunne?

Weet jij van wie toch ook weer deze

lepel, deze zonnebril,

en deze dikke zoen mag wezen?

Van wie je wil.

en zo voort

(op muziek gezet door Henk Hofstede)

    • Leo Vroman