Premier Japan zet een nieuwe minister op BZ

Onder zware kritiek voor het ontslag van de populaire minister Tanaka (Buitenlandse Zaken) heeft premier Koizumi vandaag geprobeerd de draad van zijn regering weer op te pakken door een opvolger te benoemen.

De eerste, niet-representatieve steekproeven van Japanse media wijzen erop dat de bevolking het absoluut niet eens is met Koizumi's besluit Tanaka weg te sturen en dat Koizumi een groot deel van zijn populariteit moet gaan inleveren.

Dit vormt een gevaar voor zijn positie omdat populariteit bij de kiezer Koizumi's enige wapen is tegen partijgenoten die zich tegen hem verzetten. Koizumi ontbeert een eigen machtsbasis in zijn de Liberaal Democratische Partij (LDP).

Koizumi ontleende zijn populariteit aan zijn roep om verandering en zijn onopgesmukte gedrag. Sommigen menen echter dat het incident rond Tanaka heeft aangetoond dat Koizumi's roep om verandering niet meer dan een lege huls is. Tanaka was met haar ambtenaren in conflict geraakt over invloed achter de schermen van een LDP-parlementslid op het ministerie. De minister en haar secretaris-generaal legden afgelopen maandag tegenstrijdige verklaringen af in het parlement waarop Koizumi besloot beiden de laan uit te sturen.

,,Koizumi heeft nagelaten uit te zoeken wat er werkelijk is gebeurd'', zegt Kyosen Ohashi die afgelopen woensdag zijn Hogerhuiszetel opgaf uit walging over de gang van zaken. Volgens Ohashi bewijst het laatste incident eens te meer wat hij altijd heeft gezegd: Koizumi is niet de hervormer die hij pretendeert te zijn. Koizumi's slogan is: `Zonder structurele hervorming geen economisch herstel'. Vaak heeft Koizumi verkondigd dat ook de politiek hervormd moet worden, maar de afgelopen dagen heeft hij er juist alles aangedaan om de oude-achterkamertjespolitiek van de conservatiefste krachten in zijn partij te beschermen. ,,Koizumi is niet meer dan een populist en bereid met iedereen de hand te schudden'', zegt Ohashi.

Koizumi kreeg tot het laatste incident in opiniepeilingen steun van 70 tot 80 procent van de bevolking. Meer, niet-representatieve steekproeven van de afgelopen dagen tonen dat een vergelijkbaar deel van de bevolking het nu oneens is met het besluit van Koizumi om Tanaka te ontslaan. Tanaka was niet populair omdat ze een duidelijke visie op de toekomst had, maar uitsluitend omdat ze geen blad voor de mond nam als ze meende een misstand te zien. Deze openheid heeft haar nu de das om gedaan.

Opvolger van Tanaka wordt Yoriko Kawaguchi, de ervaren minister van Milieu die in binnen- en buitenland respect heeft afgedwongen voor haar rol in de onderhandelingen over het Kyoto Protocol tegen het broeikaseffect. Kawaguchi is een capabel maar kleurloos voormalig topambtenaar van het ministerie van Handel en Industrie.

    • Hans van der Lugt