Pas verschenen: Non fictie

Alberto Ferlenga en Paola Verde: Dom Hans van der Laan. Architectura & Natura, 204 blz. €39,50

Monografie over de Benedictijner monnik Van der Laan (1904-1991), wiens architectuur was gebaseerd op de onderlinge getalsmatige verhoudingen der bouwelementen. De Italiaanse auteurs besteden ook veel aandacht aan zijn ontwerpen voor meubilair, kleding en liturgische voorwerpen en aan zijn theoretische geschriften.