Onenigheid over voorzitter bouwenquête

De Tweede Kamer stelt volgende week de commissie samen die de parlementaire enquête naar de bouwfraude zal uitvoeren.

De VVD claimt daarbij het voorzitterschap, maar in het debat ter voorbereiding op de enquête bleek gisteren dat niet alle partijen het daarmee eens zijn. De fractie van GroenLinks vindt dat partijgenoot M. Vos, als voorzitter van de tijdelijke commissie bouwfraude, ook het zware onderzoek moet gaan leiden. De SGP-fractie steunt die opvatting ,,vanwege de continuïteit''. Ook het CDA liet na afloop van het debat weten dat voor hen niet vaststaat dat de VVD de enquête gaat leiden.

Eerder deze week presenteerde het Tweede-Kamerlid J.D. Blaauw (VVD) zich reeds als leider van de parlementaire enquête. Hij gaf tegelijk een aantal opvattingen prijs, die bij de andere partijen helemaal verkeerd zijn gevallen, zoals gisteren bleek.

Blaauw vond dat de openbare verhoren pas na de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei kunnen beginnen. Tevens moest volgens hem worden voorkomen dat personen ,,zich criminaliseren'' door de via televisie uitgezonden verhoren. ,,Hiermee heeft Blaauw geen bijdrage geleverd aan zijn eigen kandidatuur'', zei het Kamerlid Van Oven (PvdA). Zijn CDA-collega Van der Knaap meende dat de liberaal zich heeft ,,gediskwalificeerd''.

Volgens VVD-woordvoerder Verbugt zal zijn fractie vasthouden aan het voorzitterschap, maar kan worden gekozen ,,uit een aantal kandidaten''.

In het debat werd de mogelijkheid geopperd getuigen te verhoren achter gesloten deuren, om zo tegemoet te komen aan de bezwaren van minister Korthals (Justitie).

Volgens Korthals bestaat het gevaar dat nog lopend strafrechtelijk onderzoek naar gevallen van fraude in de bouw wordt opgeblazen door de openbare verhoren van de enquête.