Moderne musea 2

Mijn complimenten voor de door u gepubliceerde brief van de heer Glenn Thomas (CS 25/1). Het is namelijk wonderlijk om te zien hoe huidige, nieuwe, directeuren van sommige musea menen zich waar te moeten maken. Niet alleen de presentatie van de Spaanse tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum – dat ook nog zo nodig een andere naam moet krijgen – is beneden peil. Hetzelfde geldt voor de fraaie expositie aldaar van oud-Hollandse interieurs: slecht verlicht, en informatie onleesbaar. Het mooiste is de catalogus, maar die kost dan ook een klein kapitaal.

Musea hebben heden ten dage zoveel te doen met management, geld aan te trekken en kennelijk het publiek te behagen, dat de eigenlijke taak, conserveren en tonen, vergeten wordt.

Ten slotte: waarom is het nodig het oude, onpraktische gebouw van het Rijksmuseum voor meer dan een half miljard gulden te verbouwen? Toegegeven, in euro lijkt het minder dan de helft, maar voor die som kan beter een hedendaags museum tegenover het Concertgebouw worden neergezet.

    • Hans M. Cramer