Met de rug naar de voorzitter

Vernieuwend: ik zit met mijn neus in de loopvlakken van de leren schoenzolen van Felix Rottenberg die lui achterover ligt. Ik merk nu dat de schoenzolen van een presentator op tv even onprettig aandoen als die van een echte bezoeker in de kamer. Zou dat de bedoeling zijn van dit experiment? Zo'n talkshow heb ik nergens gezien, maar wil ik het wel zien?

Rottenberg rekt zich nog eens lekker uit en roept een zekere A.J. aan. Dat blijkt het gezicht van Arend-Jan Heerma van Voss te zijn die niet in de kasteelkamer van Slot Rottenberg verblijft, maar in een monitor op een kastplank. In een andere monitor had eerder Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven gezegd dat het ,,gezeur'' over het koninklijk huwelijk moest ophouden.

Rottenberg gaf haar gelijk, maar liet de voorzitter als een programma-assistente een tijdje in de monitor voortkakelen, hoe zij het geweldige bruidspaar toch wel en toch weer niet persoonlijk kende, terwijl hij half zittend op een tafel met de rug naar haar toe een foliant bestudeerde.

De enige die in levenden lijve mocht verschijnen was de oprichter van de Leefbaar-stroming in de politiek, popzanger en Utrechts fractievoorzitter Henk Westbroek. De jenever stond op tafel, Westbroek was aan zijn tweede kelkje, het gesprek kwam lekker op gang. Westbroek had gepraat over zijn meningsverschillen met lijsttrekker Pim Fortuyn en over het opportunisme van andere partijen die nog veel erger zouden zijn dan Fortuyn toen A.J. er plotseling vanaf zijn monitor met een uitgebreide analyse over Westbroek tussendoor kwam. ,,Hij is een idealist'', vatte A.J. samen en hij wou verder gaan, maar Westbroek raakte in de war door deze merkwaardige monitor die in de derde persoon sprak en vroeg aan Rottenberg: ,,Tegen wie heeft-ie het eigenlijk? Tegen jou of tegen mij?''

,,Tegen ons allebei'', kalmeerde Rottenberg.

Het doel van dit interview was duidelijk: freelance PvdA-politicus Rottenberg had Leefbaar Nederlander Henk Westbroek ontdekt en wilde hem in dit gesprek losweken van partijgenoot Pim Fortuyn. De kritiek van Leefbaar Nederlanders op de geïmporteerde eigen lijsttrekker is nog niet verstomd, zelfs niet die van bestuurder Westbroek. Rottenberg begint vaak met een compliment over de nuttige bijdrage van de gast aan de samenleving en stelt dan een collegiale, meedenkende vraag in de trant van: ,,Je hebt voor Utrecht veel tot stand gebracht, maar...'' Een ongebruikelijke techniek die soms opmerkelijke antwoorden oplevert, maar Rottenberg was beter in zijn missie geslaagd als er niet zoveel creativiteit omheen was, interrupties van monitoren, reportages op een televisietoestel naast een schemerlamp. Op één monitor stond de arme verslaggever Jan van Loenen voor niks op de Dam met de satellietwagen te wachten op nieuws. Rottenberg en Westbroek zouden zonder kletsende monitoren moeten volstaan om 9 procent van de kijkers op woensdagnacht te bereiken. Zou ook een stuk goedkoper te zijn.

Wat ben ik moe van de dure vernieuwing bij late night. Terecht trekt de leiding van Nederland 3 de stekker eruit na er eerst opdracht toe te hebben gegeven. Al die flauwekul geeft de onmacht weer om heldere beslissingen te nemen. Late night behoeft een vaste presentator of een vast duo met een vaste redactie. Kost ook minder geld. Er zijn niet zoveel goede tv-presentatoren en interviewers. Dat het niet kan komt door de omroepwet die geen keuze maakt. De omroepen moeten zich profileren, maar de netmanagers moeten dat weer tegengaan.

Door al dat onderling getouwtrek krijgt iedereen een presentatiebeurt. Gisteren, bij Zaal Hollandia, mocht de priester Antoine beau Bodar het een keertje proberen. Hij had gedachten over verloedering en katholicisme en had beter als gast tussen de andere gasten kunnen worden geïnterviewd onder leiding van een beroeps. Maar iedereen is gelijk. De VPRO-leiding schrapt zelfs bijna alle programma's in plaats van alleen de slechte met behoud van de goede. Ongetwijfeld zijn ze blut na de dure late night. Rottenberg zou eens een schaduwkabinet moeten wijden aan de omroep.

    • Maarten Huygen