Kritiek EU-voorzitter op Nederland

Het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie heeft scherpe kritiek op Nederland. Spanje verwijt Nederland dat het zich met eisen over het Europees landbouwbeleid niet aan afspraken houdt. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Piqué, zei gisteren dat Nederland de uitbreiding van de EU niet afhankelijk kan maken van eisen over het landbouwbeleid.

Volgens hem is Nederland in december zonder bijzondere voorwaarden akkoord gegaan met afsluiting van de onderhandelingen over de uitbreiding voor het einde van dit jaar. ,,De Nederlandse regering moet net als alle Europese regeringen overeenkomsten respecteren. Wat in Laken is overeengekomen is volkomen duidelijk'', zei Piqué tijdens een gesprek met Europese journalisten uit Brussel.

Dick Benschop, de Nederlandse staatssecretaris voor Europese Zaken, zei maandag dat Nederland een geleidelijke afbouw van directe inkomenssteun aan boeren wenst, en vindt dat de EU-landen het hierover eerst eens moeten zijn voordat er met kandidaat-lidstaten een akkoord over de landbouw kan worden gesloten. Volgens Piqué wordt met de kandidaat-lidstaten onderhandeld op basis van het huidige landbouwbeleid en moeten die besprekingen niet worden vermengd met mogelijke hervormingen van het landbouwbeleid.

Spanje is het – in navolging van Eurocommissaris Günter Verheugen (Uitbreiding) – ook oneens met de Nederlandse stelling dat de Europese regeringsleiders in 1999 op de top van Berlijn een geleidelijke verdwijning van de inkomenssteun voor boeren in het vooruitzicht stelden. Volgens premier José Maria Aznar staat nergens in de conclusies van Berlijn dat de regels over het landbouwbeleid moeten veranderen. Er is evenmin afgesproken ze niet te veranderen.

Piqué wil een discussie over de structuurfondsen. Spanje vreest door de uitbreiding veel van de steun uit deze EU-fondsen voor armere gebieden te verliezen. De Spaanse minister benadrukte dat zijn land onderhandelingen over nieuwe regels voor de structuurfondsen niet wil vermengen met de besprekingen over uitbreiding. De discussie over de structuurfondsen kan volgens hem op een later tijdstip gebeuren. De huidige regeling voor deze fondsen loopt pas eind 2006 af.

    • Ben van der Velden