Justitie wil 5.000 uitgeprocedeerde asielzoekers kwijt

Justitie wil op grote schaal uitgeprocedeerde asielzoekers verwijderen uit opvangcentra en gemeentewoningen. Onderzocht wordt op welke manier het mogelijk is 5.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet zijn binnengekomen onder te brengen onder het nieuwe strengere regime van de wet. Dat zou verwijdering uit de centra binnen 28 dagen mogelijk maken.

Het voorstel maakt deel uit van plannen van staatssecretaris Kalsbeek voor een geïntensiveerd uitzettingsbeleid waarover het kabinet vandaag beslist. De mogelijkheden om de identiteit en nationaliteit te achterhalen van asielzoekers die zonder identiteitspapieren in Nederland zijn aangekomen worden uitgebreid.

Ook worden onderhandelingen gevoerd met landen die tot nu toe niet meewerkten aan het terugkeerbeleid van inwoners. Daarbij is niet alleen het ministerie van Justitie betrokken, maar ook andere departementen zoals Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal op korte termijn inventariseren wie van de 5.000 uitgeprocedeerde asielzoekers de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan hun terugkeer. Wie dat niet heeft gedaan, krijgt een aanzegging tot vertrek, aldus een woordvoerster van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). ,,Die IND-toets, waartegen eenmalig beroep mogelijk is, moet duidelijk maken of iemand verwijderbaar is. Dat gebeurt uiteindelijk met behulp van een deurwaarder, eventueel met de politie.'' Een woordvoerster van Justitie benadrukt dat het de eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker blijft om terug te keren naar het land van herkomst.

Het COA kampt al geruime tijd met een tekort aan opvangplekken in asielcentra, terwijl tegelijkertijd zo'n 4.000 uitgeprocedeerde asielzoekers nog in die centra zijn gehuisvest.