Hongarije leidt en coördineert verzet tegen voorstellen EU

De premiers van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije komen nog deze maand bijeen om een antwoord te formuleren op de laatste voorstellen uit Brussel.

Woensdag kwam de Europese Commissie in Brussel met voorstellen voor de financiering van uitbreiding van de Europese Unie. Nieuwe lidstaten die in 2004 toetreden kunnen slechts gedeeltelijk voor 25 procent - meedelen in de pot die beschikbaar is voor directe betalingen aan boerenbedrijven. Pas in 2013 wil de Commissie dezelfde verdeelsleutel gaan hanteren voor oude en nieuwe lidstaten.

Niet Polen, het grootste landbouwland onder de kandidaat-lidstaten, maar Hongarije heeft de politieke handschoen opgepakt. De premiers van de zogenoemde Višegrad-landen zullen op 19 februari in Hongarije bijeenkomen om te spreken over een gezamenlijke onderhandelingspositie.

Volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán is er een nieuwe fase aangebroken in de onderhandelingen. ,,In deze landbouwkwestie vallen de belangen van Hongarije en Polen honderd procent samen. Wij hebben er alle belang bij om de voorstellen van Brussel te veranderen.'' Orbán heeft zijn strategie al bepaald. Het is niet zonder meer zeker dat de andere kandidaten die zullen volgen.

In een ontmoeting met de buitenlandse pers in Boedapest toonde Orbán zich zelfverzekerd. ,,Voor ons hoeft dat systeem van directe betalingen helemaal niet. Hongarije kan heel goed op eigen kracht concurreren. Maar zolang de subsidies bestaan eisen wij gelijke behandeling.'' De jonge centrum-rechtse premier, die na de verkiezingen van dit voorjaar aan een nieuwe termijn hoopt te kunnen beginnen, benadrukte dat er ook leven buiten de EU mogelijk is. ,,Onze economische toekomst is veelbelovend, of we nu in de EU zitten of niet. Natuurlijk zal onze toekomst binnen de EU beter zijn, maar het is niet de enig mogelijke toekomst.''

Het gaat Hongarije niet om het geld maar om het principe, zei Orbán bij herhaling. ,,Daarom kunnen we ons niet neerleggen bij een overgangsregeling die ons tot 2013 tot tweederangs Europeanen maakt. Wij eisen een ad hoc-regeling tot 2006 en in de volgende begroting van de EU wensen we als gelijke partners mee te doen.''

Orbán weigert zich te laten intimideren door Brussel. De bijna emotionele waarschuwing van commissaris Verheugen niet met `onrealistische leugens' te spelen en de bevolking voor te houden dat er meer in zit, deed hij af als `dat hoort bij het spel'. Volgens hem is het alleen aan God om te bepalen wat wel of niet realistisch is. ,,De hele EU is gebaseerd op compromissen, daar staat niemand boven'', aldus de Hongaarse premier.

    • Renée Postma